Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail onze opleidingen

U bent hier:  Home > vorming - opleiding > onze opleidingen > artikel detail onze opleidingen > introductie in de Alexandertechniek
introductie in de Alexandertechniek

voor wie?

Podiumkunstenaars en -technici, en bij uitbreiding iedereen werkzaam binnen de podiumkunsten...

 

doel

Je maakt in een kleine groep kennis met de Alexandertechniek, een praktische, psycho-fysieke methode om moeiteloos en vrij te (blijven) bewegen.


 

Steeds meer professionele musici, acteurs, dansers en theatertechnici hebben te kampen met aandoeningen zoals RSI, (lage) rugklachten, stem - en/of ademhalingsproblemen, hoofdpijn, het frequenter voorkomen van kwetsuren en spierkrampen, stress en allerlei blokkades die hun prestaties negatief beïnvloeden of zelfs de uitoefening van hun beroep tijdelijk of voor langere tijd onmogelijk maken. Anderen stuiten steeds weer op dezelfde beperkingen en schijnen er maar niet in te slagen een bepaald niveau van hun métier te overstijgen.

Door de aandacht te richten op het verbeteren van de algehele psycho-fysieke coördinatie, het verfijnen van het zintuiglijk bewustzijn en het doorbreken van niet efficiënte gewoontepatronen, leren deze podiumkunstenaars hoe zij zichzelf kunnen bevrijden van stress en pijn, en hoe zij hindernissen, die aanvankelijk onoverkomelijk leken, toch kunnen overwinnen.

Maar ook voor de podiumkunstenaar die niet onmiddellijk te maken heeft met acute of reeds lang aanslepende fysieke of technische problemen is de Alexandertechniek een waardevol hulpmiddel dat zowel ter preventie als ter ondersteuning gebruikt kan worden tijdens het aanleren, het beoefenen en/of het verbeteren van (nieuwe) artistieke vaardigheden of meer gespecialiseerde technieken.


Vanuit een meer algemeen oogpunt nodigt de Alexandertechniek iedereen die binnen de podiumkunsten werkzaam is uit om, ongeacht zijn leeftijd, het niveau of de discipline die hij beoefent, opnieuw na te denken over (artistieke) concepten zoals coördinatie, virtuositeit, efficiëntie, flexibiliteit, tonus, expressie, dialoog, samenspel, beheersing, leiding geven, (aan)raken, ontroering, verbeelding, timing, evenwicht, intensiteit, aandacht, kijken, luisteren, techniek, vrijheid, uitstraling enz.
 


opleidingspartner

Docenten:

  • Judith Vindevogel is lid van AEFMAT, de Belgische Verening van Alexander Techniekleraren. Als zangeres en theatermaakster is zij zowel actief binnen de opera, de hedendaagse muziek als het (muziek)theater. Zij doceert ook kamermuziek, zang en muziektheater binnen een aantal toonaangevende artistieke opleidingen.
  • Katrien Vanderbeke is eveneens lid van AEFMAT. Ze is van opleiding danseres (Academie for Experimental Dance, Kopenhagen). Naast de lessen in haar privé-praktijk geeft ze ook Alexandertechniek aan de studenten van de Hogeschool Gent-Conservatorium en workshops voor Wisper en Danspunt.


praktisch
 

3 dagen : woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018, 10.00u-17.00u @ deFeniks, Mortsel

 

werknemers van PC 304 en andere doelgroepen  sectorale opleidingspremies (*) kunnen gebruik maken van hun opleidingskrediet, en op die manier gratis deelnemen
 

(*) tot de 'andere doelgroepen' behoren onder andere werkzoekenden die een link kunnen aantonen met de sector, in termen van opleiding, werkervaring, motivatie om in de sector te werken...
We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB.


klik hier voor meer info over de sectorale opleidingspremies
nog vragen ? mail naar opleiding(a)podiumkunsten.be

kostprijs voor andere deelnemers = 550 €
drank en broodjeslunch inbegrepen

 

opmerking :

de voertaal van de workshop is Nederlands
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten