Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail veiligheid en welzijn

beeldschermwerk

doel

Aan de meeste beeldscherm werkposten treffen we een hoge vorm van statische belasting aan.  De training is er vooral op gericht om, naast een logische opstelling van de globale apparatuur, met de juiste lichaamshouding en een juist houdingsbewustzijn te leren werken.

 

Personen met een rugverleden schenken veel meer aandacht aan deze problematiek dan personen zonder (huidige) noemenswaardige klachten.  Nochtans is sensibilisering voor jong en oud, klachtenvrij of niet, een handig instrument om overbelasting in te dijken.

 

Deze opleiding zal een logische denkpiste creëren in het ontstaan, het vaak onbewust aanhouden van foutieve lichaamshoudingen en het leren anticiperen om overbelasting in te dijken.

 

Ze is dan ook geen éénmalig gebeuren maar is in feite een instrument om de broodnodige gedragswijzigingen op termijn te begeleiden en vooral gunstig te beïnvloeden.


programma

basisopleiding (1/2 dag)

1/ in een vergaderzaal

Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden diverse beeldscherm werkposten in al hun facetten besproken : opstelling, houdingen, micro breaks en nuttige tips om de fysieke en mentale weerbaarheid te optimaliseren.
•    hoe onstaan overbelastingsletsels ?
•    een kort anatomisch overzicht van de wervelzuil
•    langdurig zitten, de grote boosdoener (algemene zitinformatie)
•    kennismaking met eenvoudige oefeningen en bewegingen, om de overbelasting (hoofdpijn, schouderklachten, nekpijn, pols- en elleboogklachten) te verminderen
•    aandacht voor de oogproblematiek bij beeldschermwerk
•    logische inzichten en tips in verband met de opstelling van de beeldschermapparatuur (scherm, klavier, muis, lichtinval...)
•    interactieve stijl, met participatie van alle deelnemers

2/ aan de werkpost zelf.
De confrontatie met de theorie en de praktijk is niet altijd gemakkelijk in te schatten door de operator zelf. Professioneel advies in verband met de juiste lichaamshouding tov de huidige werkpost structuur is een must om de training te laten slagen.
•    het doorzetten van de sensibilisering naar een juist lichaamsgebruik toe
•    het verder in de praktijk aanleren van houdingswisselingen die tijdens de dagtaak spierspanningen drastisch kunnen verminderen (een belangrijk preventief wapen tegen RSI)
•    in de huidige lay-out het beeldscherm en de randapparatuur maximaal lichaamsvriendelijk opstellen

follow-up na een aantal maanden (1/2 dag)

best binnen de zes maanden na de basistraining :
•    mogelijke fouten opsporen en verbeteren
•    evaluatie van praktische toepassingsproblemen
•    uitwisseling van ervaringen tussen docent/werknemer


opleidingspartner


lesgever : Eric Decabooter
 

praktisch

werknemers van PC 304 en andere doelgroepen  sectorale opleidingspremies (*) kunnen gebruik maken van hun opleidingskrediet, en op die manier gratis deelnemen

(de kostprijs van deze opleiding bedraagt +/- 70 € per deelnemer)

(*) kik hier voor meer info over de sectorale opleidingspremies
nog vragen ? mail naar opleiding(a)podiumkunsten.be

 

wordt enkel georganiseerd op aanvraag

data te plannen in overleg met de aanvragende organisatie

minimum 6-tal deelnemers

 

info

opleiding(a)podiumkunsten.be

 

 


 

Terug

 

 

thinksafe.be

 

Voor meer informatie over veiligheid en welzijn op het werk in de audiovisuele sector, podiumkunsten, muziek, live entertainment en events

 

 
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten