Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail veiligheid en welzijn

BA4 / BA5 theater

situering

In de reglementering rond veiligheid voor wie werkt met elektrische installaties wordt bepaald dat de werkgever adequate preventiemaatregelen moet nemen om te zorgen voor een doeltreffende bescherming van zijn werknemers.

Dit houdt in dat de werkgever een risicoanalyse over zijn installatie maakt en op basis van de resultaten een aangepaste opleiding aan de werknemer geeft zodat hij er zich van kan vergewissen dat de werknemer over de juiste competenties beschikt om te werken op de elektrische installatie van het bedrijf. De werkgever deelt met een schriftelijk document mee aan de werknemer voor welke delen van de installatie en welke werkzaamheden hierop hij bevoegd verklaard wordt.

Men spreekt in dit kader van BA4 voor 'gewaarschuwde' en BA5 voor 'vakbekwame' werknemers.

De aangeboden opleiding kan zowel tot een BA4 als tot een BA5 attestering leiden.  Het is de werkgever die bepaalt - hij houdt daarbij rekening met eerder verworven kennis en ervaring en leidinggevende competenties van de betrokken werknemer - welk attest hij precies toekent.  Hij kan overigens de bevoegdheden die hij op het document vermeldt aan individuele personen aanpassen: de ene BA4 of BA5 hoeft niet dezelfde bevoegdheden te krijgen als de andere, zelfs niet binnen dezelfde ploeg op dezelfde werkplek.

In het kader van de cursus kunnen ook een aantal voorbeeldattesten beschikbaar voor de werkgever.

 

doelgroep

De cursus richt zich in de eerste plaats naar podiumtechnici die in praktijk met elektriciteit werken. Er wordt geen uitgebreide voorkennis verwacht, maar de deelnemers dienen wel al een paar minimale basisnoties over elektriciteit te hebben (spanning, stroom, weerstand, vermogen…).
 

doel

Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgen de deelnemers een degelijke theoretische basis inzake werken met elektriciteit, aangepast aan de theaterpraktijk. De deelnemers frissen hun kennis elektriciteit en wetgeving op, leren veilig werken en hulp bieden bij een ongeval met elektriciteit.  Ze leren risico’s beter inschatten en gevaren vermijden, en om te gaan met de grenzen van hun eigen bevoegdheden en competenties. Bedoeling van deze opleiding is niet om volleerde installateurs af te leveren.
De derde (halve) dag leggen de deelnemers een test af.
 

programma

basisprincipes, gevaren, & veiligheidsvoorzieningen

 •     statuut en bevoegdheden van een BA4 en BA5
 •     voornaamste bronnen van regelgeving en normering ivm elektriciteit
 •     opfrissing basisprincipes, oa. driefasen.
 •     gevaren van elektriciteit: overstroom, overspanning, gevaar voor elektrische schokken.
 •     beveiliging tegen overstroom (soorten zekeringen en automaten, doorsnede van geleiders)
 •     veilig schakelen van grotere stromen. Scheiders, vermogensschakelaars etc..
 •     beveiliging tegen elektrische schokken (aardingssystemen, differentieelschakelaars, diverse netstelsels: TT, TN, IT, & beschermingsgraden en isolatieklassen)
 •     veilig metingen uitvoeren
 •     keuring van elektrische installaties
 •     eerste hulp bij elektrische schok
   

eindtest

Het examen is schriftelijk en/of praktisch. 
 

let op : hoogspanning maakt geen  deel uit van deze cursus !

 

lesgever


Marc Vandermeulen (EHB / Rits)


praktisch

 • op aanvraag in company voor organisaties van PC 304
 • opleiding van 2,5 dagen (2 dagen opleiding, halve dag test)
 • data te plannen in overleg met de aanvragende organisatie
 • het programma wordt aangepast in functie van de specifieke behoeften van de organisatie en deelnemers; de groep mag echter niet te heterogeen samengesteld zijn
 • minimum 8, maximum 12-tal deelnemers
   

werknemers van PC 304 en andere doelgroepen  sectorale opleidingspremies (*) kunnen gebruik maken van hun opleidingskrediet, en op die manier gratis deelnemen

(de kostprijs van deze opleiding bedraagt +/- 125 € per deelnemer)

(*) kik hier voor meer info over de sectorale opleidingspremies
nog vragen ? mail naar opleiding(a)podiumkunsten.be

 

info

opleiding(a)podiumkunsten.be

 

 

 

Terug

 

 

thinksafe.be

 

Voor meer informatie over veiligheid en welzijn op het werk in de audiovisuele sector, podiumkunsten, muziek, live entertainment en events

 

 
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten