Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail CAO

U bent hier:  Home > werk > CAO's in PC 304 > actuele CAO's > artikel detail CAO > non-discriminatiecode
non-discriminatiecode

 

Met deze CAO schuiven de sociale partners een non-discriminatiecode naar voor om op die manier bij te dragen aan de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in de sector. 

 

Inzake personeelsbeleid gebeurt de werving, selectie, beoordeling en beloning ongeacht geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke handicap. 

Daarnaast worden brede wervingsmethodes gehanteerd, om sollicitanten behorend tot de kansengroepen zo goed mogelijk te bereiken. Ook elders verworven competenties worden naar waarde geschat bij de beoordeling van relevante functievereisten. 

 

Ook tussen medewerkers en in contact met externen en publiek is non-discriminatie essentieel. Er dient een hetzij een vertrouwenspersoon, hetzij een leidinggevend aangesteld te worden bij wie klachten gehandeld kunnen worden. Minstens één maal per jaar moet de naleving van deze code geëvalueerd en besproken te worden binnen de organisatie.  

 

CAO 28.01.2005 - non-discriminatiecode: 74348

Geldigsheidsduur: onbepaalde duur vanaf 1 januari 2005

 

 


bijlages bij dit artikel
CAO non-discriminatiecodeTerug
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten