Podiumkunsten - Home pc304

loonbarema's

U bent hier: Home > werk > CAO's in PC 304 > loonbarema's

loonbarema's

 

Er zijn momenteel twee CAO's geldig in PC 304 met vastgelegde (minimum)loonbarema's: de CAO podiumkunsten en de CAO muziek.

 

De loonbarema's van de CAO podiumkunsten gelden voor werkgevers (en hun werknemers) die worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet voor zover ze niet vallen onder de CAO Muziek. 

 

De loonbarema's van de CAO muziek zijn van toepassing op werkgevers (en hun werknemers) die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen. Dit geldt voor werkgevers die ressorteren onder PC 304, maar ook voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit valt onder de werkingssfeer van een ander PC. Voor deze laatste gelden wel enkel de bepalingen die betrekking hebben op podiumartiesten.

 

Gedrukte exemplaren van beide CAO's zijn op te vragen bij maarten(a)podiumkunsten.be

 

Naast beide CAO's zijn er ook enkele andere vergoedingsvormen mogelijk, vooral dan voor artiesten. 

 

loonbarema's van de CAO podiumkunsten

 

De loonbarema's binnen de CAO podiumkunsten zijn opgedeeld volgens de duur van de arbeidsovereenkomst. Volgende barema's zijn geldig vanaf 1 juli 2016. De volgende overschreiding van de spilindex wordt verwacht in december 2017 (zie prognoses van het Federaal Planbureau). 

 

 

Beide loonbarema's zijn opgedeeld in 5 loongroepen, afhankelijk van de functie die je uitoefent, zoals bepaald in de CAO podiumkunsten.

 

nuttige bijlagen & linken

De bedragen voor séjours en eindejaarspremies

De functiebeschrijvingen op basis waarvan de CAO podiumkunsten werd afgesloten

 

loonbarema's van de CAO muziek

 

De loonbarema's van de CAO muziek zijn ingedeeld in vijf loongroepen, afhankelijk van de functie die je uitoefent. Deze loongroepen zijn vastgelegd in de CAO muziek.  Deze barema's zijn geldig vanaf 1 juli 2016 De volgende overschreiding van de spilindex wordt verwacht in december 2017 (zie prognoses van het Federaal Planbureau). 

 

Naast de maandlonen zijn er ook dienstvergoedingen afgesproken voor korte prestaties.

 

andere vergoedingsvormen

 

Voor artiesten, maar even goed voor andere functies zijn er enkele andere mogelijkheden om vergoed te worden:

 

  • via een uitzendkantoor
  • als zelfstandige
  • via een derde betaler
  • via een reële onkostenvergoeding
  • via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars
  • via de vrijwilligersvergoeding

 

Om meer te weten over de specifieke regelgeving, verwijzen wij graag door naar het Kunstenloket

 

 

 

 

nuttige links

 

Wil je weten hoeveel je netto zou verdienen?

 

bruto-netto calculator

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten