Podiumkunsten - Home pc304

praktisch

INTER.MEZZO - praktisch

Contact

voor algemene info kan je terecht bij Christa Criel, sectorconsulente:

 

Of je kan ook direct contact opnemen met onze loopbaancoaches

 

 

Locaties

Je kan bij onze loopbaancoaches terecht in Antwerpen (Mortsel, Berchem), Brussel, Gent (Melle), Kortrijk en Oostende. Meer info over de verschillende coaches vind je hier

 

 

Duur

De duur van het traject wordt bepaald in onderling overleg en bestaat meestal uit verschillende sessies van ongeveer één uur.

 

 

Prijs

Je kan heel voordelig een loopbaanbegeleidingstraject volgen, onder bepaalde voorwaarden:

 

Sinds februari 2015 zijn we erkend als loopbaancentrum. Dit laat ons toe om ook gebruik te maken van het bestaande systeem van loopbaancheques (zie optie 1)
 

Voor wie niet aan de voorwaarden van deze algemene loopbaancheques voldoen is er een extra budget voorzien vanuit de sector (zie optie 2). In dat geval moet je wel enige ervaring binnen de sector podiumkunsten en muziek kunnen aantonen.

Je eigen inbreng voor een traject bedraagt 40 € voor een pakket van 4u. De rest betaalt de overheid. Je kan maximum 2 van deze gesubsidieerde pakketten aanvragen.

Door dit opzet willen we met de beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen ondersteunen. We doen ons best om de administratie tot een minimum te beperken.optie 1 : loopbaancheques

Ga in eerste instantie na of je in aanmerking komt voor loopbaancheques. Algemene info vind je via de VDAB.
 

Je kan loopbaancheques aanvragen als je op het ogenblik van je aanvraag aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je ben op het moment van de aanvraag aan het werk als werknemer of zelfstandige, en je hebt in totaal minimaal 12 maanden werkervaring opgebouwd in de loop van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag (ook korte contracten, alle ervaring wordt opgeteld).  Als je als uitzendkracht op het moment van je aanvraag 4 ononderbroken weken tewerksteling aantoont, dan volstaan 9 maanden werkervaring in de loop van 24 maanden.
  • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je loopbaanbegeleiding volgde.  De begeleiding vanuit ons proefproject INTER.MEZZO telt hier niet mee !
  • Je woont in Vlaanderen of Brussel.


Je kan op 2 manieren loopbaancheques bestellen:

  • Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag loopbaancheques'.
  • Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).


Zodra je de cheques hebt kan je rechtstreeks contact opnemen met een van onze coaches.
 

 


optie 2 : sector-budget

Kom je niet in aanmerking voor loopbaancheques (bv. omdat je op het moment van je aanvraag werkzoekend bent)? Dan kan het sectorbudget een optie zijn. In dat geval moet je wel enige ervaring als professioneel kunstenaar binnen de sector kunnen aantonen. Contacteer ons voor bijkomende info.

 

 

 

interesse?

Lees/bekijk alvast de getuigenissen van een aantal kunstenaars die een traject volgden.

Heb je vragen, opmerkingen, bedenkingen, ervaar je bepaalde drempels... laat het ons zeker weten:
Christa Criel: christa(a)podiumkunsten.be - 02/201.30.03 - 0498/49.97.60

Ook werkgevers (algemeen/artistiek/zakelijk leiders, personeelsverantwoordelijken...) die meer willen weten over het project in het kader van het informeren, sensibiliseren of doorverwijzen van de doelgroep, kunnen altijd contact opnemen!

 

 

klachtenprocedure INTER.MEZZO

Wij streven naar een optimale kwaliteit binnen de aangeboden loopbaancoachingstrajecten, maar indien je toch niet tevreden zou zijn kan je een klacht indienen via :
 

het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten

Christa Criel

Sainctelettesquare 17

1000 Brussel

christa(a)podiumkunsten.be

02/201.30.03


 

Indien je gebruik maakt van loopbaancheques kan je je ook richten tot de VDAB :

bij voorkeur via hun klachtenformulier

via de servicelijn 0800/30700
 

Ook de Vlaamse Ombudsdienst is in dat geval een optie :

klachtenformulier

gratis nummer 1700

 

 

voor wie?

wat?

loopbaancoaches

getuigenissen

over het project

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten