Podiumkunsten - Home pc304

OGGW in de sector

grensoverschrijdend gedrag in de sector

Het wettelijk kader voor wat de interne procedures betreft is vooral uitgewerkt in de context van een werkgever-werknemer relatie. Bovendien is het voor kleine organisaties niet altijd haalbaar om een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen. De drempel om naar een externe PAPSY te stappen is voor sommigen relatief hoog.   
 

flexwerkers

Ook voor flexwerkers is de situatie vaak complexer. Op het moment van het contract kunnen zij beroep doen op de aangeduide contactpersonen. Het is belangrijk dat je dit als medewerker weet en dat je er als werkgever aan denkt om deze info mee te geven.

 

Wanneer de flexwerker een zelfstandige is, wanneer hij/zij niet meer in dienst is, maar toch een situatie wil aankaarten, of wanneer de aangeklaagde een flexwerker is die niet langer in dienst is, is de te volgen procedure minder transparant. In zo'n gevallen kan een aanknopingspunt gevonden worden in de reglementering rond 'werken met derden'. Hier dienen, afhankelijk van het geval, bijkomende afspraken rond te worden gemaakt. Bovendien hangt het goede verloop deels af van de goodwill van en de relatie tussen alle betrokken partijen.
 

Een externe procedure (strafrechtelijke instanties of arbeidsrechtbank) kan natuurlijk altijd. Maar de vraag is of dit altijd opportuun is. Voor ondersteuning bij verwerking van bepaalde situaties, kan je eveneens beroep doen op een aantal externe diensten.

 

sectorspecifieke aandachtspunten

Andere aandachtspunten binnen de sector zijn o.a. het gegeven dat voor artiesten hun lichaam ook hun 'instrument' is, de grens tussen professionele en persoonlijke context niet altijd duidelijk afgelijnd is (bv. drink na première, netwerkgesprek op café...), het feit dat er vaak met anderstaligen/buitenlanders wordt samengewerkt, aanwezigheid van minderjarigen op de werkvloer... 
 

Als sector hanteren wij een nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag. Samen met andere organisaties in de sector (oKo, de vakbonden, Kunstenpunt...) en aanverwante sectoren, en op vraag van de Minister van Cultuur bekijken wij momenteel welke aanvullende acties zinvol zijn, rekening houdend met een aantal typische kenmerken van de sector- en organisatiecultuur.

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten