Podiumkunsten - Home pc304

grensoverschrijdend gedrag

grensoverschrijdend gedrag I OGGW

De #metoo discussie doet sinds oktober 2017 veel stof opwaaien, ook in onze sector. Acties rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW) maken deel uit van de aanpak van psycho-sociale risico's, een thema waar wij al langer rond werken. In 2016 organiseerden we o.a. de bevraging van de werkbeleving.

 

Samen met andere betrokken partijen en aanverwante sectoren bekijken wij momenteel relevante pistes voor verdere actie.


In een eerste fase vatten we het kader en de reglementering hierover samen:
 

 

We vertrekken vooral vanuit de invalshoek grensoverschrijdend gedrag, al past een deel van de info in het ruimer plaatje van de aanpak van psycho-sociale risico's.

 


Binnen ons opleidingsaanbod van het voorjaar 2018 vind je verder al een aantal relevante opleidingen:

 

 

Ook andere opleidingen kunnen trouwens medewerkers en leidinggevenden versterken in dit kader. Ons volledig opleidingsaanbod vind je hier.

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten