Podiumkunsten - Home pc304

paritair comité 304

U bent hier: Home > werk > CAO's in PC 304 > paritair comité 304

paritair comité 304

 

Het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf werd opgericht met het KB van 28 maart 1973. Binnen het PC worden de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken tussen de vertegenwoordigers voor de werkgevers en de werknemers die vallen binnen onderstaand bevoegdheidsgebied.

 

In concreto gaat het over theaterhuizen en -gezelschappen, concertzalen, festivalorganisatoren, musicalhuizen, muzieksensembles, boekingskantoren, dansgezelschappen, straattheatergezelschappen, poppentheatergezelschappen, operahuizen, PA-bedrijven, clowns, circusgroepen etc.

 

De mandaten binnen PC 304 zijn als volgt verdeeld:

 

voor de werkgevers:

 

Overleg Kunstenorganisaties: 6 mandaten

Belgische Schouwspelvereniging: 2 mandaten

Chambre Patronale des Employeurs Permanents des Arts de la Scène d'Expression Française: 6 mandaten

 

voor de werknemers:

 

ABVV-FGTB: 6 mandaten

ACV-CSC: 6 mandaten

ACLVB-CGSLB: 2 mandaten

bevoegdheidsgebied

Het Paritair Comité 304 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen:

1° die ongeacht de plaats en de omstandigheden voor publiek :

a) vertoningen geven in het kader van schouwspel- of kermisvoorstellingen;
b) individueel of collectief een kunst beoefenen behorende tot onder meer iedere vorm van muziek, zang, dans, gesproken woord, mime, behendigheids- of krachtoefeningen;

2° die, in om het even welke functie, meewerken aan de voorstelling zelf;
3° die, in om het even welke functie, meewerken aan de voorbereiding en/of de organisatie van de voorstelling;


en hun werkgevers.


Het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf is bevoegd zelfs indien de in het eerste lid bedoelde werknemers gelegenheidswerk verrichten of indien hun werkgever voor andere activiteiten onder de bevoegdheid van een ander paritair comité valt.


Het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf is niet bevoegd voor:

 

  • de werknemers en hun werkgevers voor de activiteiten die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf behoren;
  • de betaalde sportbeoefenaars en hun werkgevers;
  • de werknemers en hun werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het filmbedrijf;
  • de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

 

oprichting en wijzigingen bevoegdheidsgebied

 

opgericht door KB 28.03.1973 (BS 23.06.1973)

gewijzigd door KB 21.05.1992 (BS 04.06.1992)

gewijzigd door KB 31.05.2001 (BS 19.06.2001)

 

nuttige links

 

Je vindt alle informatie over het sociaal overleg terug op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

http://www.werk.belgie.be/images/fodWasoLogo.gif

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten