Podiumkunsten - Home pc304

competentiemanagement

U bent hier: Home > werk > competentiemanagement

competentiemanagement

 

Teksten, discussies of tools in de context van human resource management zonder verwijzing naar competenties zijn haast ondenkbaar geworden. Ook binnen het onderwijs en bij de overheid is het een courant begrip geworden. 

 

In het luikje wat is competentiemanagement lichten we kort het jargon terzake toe en verwijzen we naar een aantal interessante en nuttige informatiebronnen.

 

Competentieprofielen, eventueel geïnspireerd op een competentiewoordenboek, zijn sleutelelementen in het hele proces. Naast een algemene toelichting wordt verwezen naar de bestaande sectorspecifieke profielen voor podiumtechnische functies en andere mogelijke inspiratiebronnen voor het opstellen van profielen. Het verder ontwikkelen van sectorspecifieke tools is voor ons een mogelijke piste. 

 

De bestaande podiumtechnische beroepscompetentieprofielen liggen aan de basis van het ervaringsbewijs voor de betreffende functies. Dit certificaat wordt uitgereikt door de Vlaamse overheid en is een erkenning van de competenties die mensen verworven hebben tijdens hun werk of in hun vrije tijd.  

 

Om het invoeren van een competentiegericht human resources beleid in de sector te ondersteunen, hebben wij een aantal eigen initiatieven genomen.  Binnen ons opleidingsaanbod worden een aantal thematische workshops aangeboden. 

Recent werd ook een lerend netwerk HR opgezet om de onderlinge uitwisseling tussen collega's in de sector te stimuleren.

 

Hoewel een doorgedreven competentiebeleid in principe specifieke acties rond diversiteit overbodig zou moeten maken, blijkt in de praktijk dat dergelijke acties wel degelijk zinvol zijn. Hier vind je info over diversiteitsplannen en gaan we kort even in op drie groepen die drempels ondervinden op onze arbeidsmarkt: mensen ouder dan 50 jaar, mensen met een arbeidshandicap en etnisch-culturele minderheden.

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten