welzijn

mentale gezondheid

WeMeet

(English version below / version française ci-dessous)

Veel cultuurwerkers misten tijdens de coronacrisis heel erg het contact en de uitwisseling met collega’s. In afwachting van een volledige terugkeer naar het leven voor, achter en rond de schermen organiseerden wij tijdens de zomermaanden van 2021 de mogelijkheid om even virtueel en informeel bij te praten.(*) 
Zodra het terug kon, organiseerden we ook een aantal workshops en gesprekken rond het thema mentaal welzijn in real life. Wij gaven bij voorkeur een forum aan het delen van goede praktijken, methodieken, formats, ... die ontwikkeld zijn door artiesten of andere cultuurwerkers, of specifieke gespreksonderwerpen die leven binnen de sector. 

Intussen zijn de meesten terug aan het werk en kunnen we opnieuw onze collega's ontmoeten. WeMeet staat momenteel op een laag pitje. Heb je echter een voorstel dat mogelijks in het format past, contacteer ons dan gerust.

Mail naar christa@podiumkunsten.be

In het kader van dit initiatief financieren wij wel 5 plaatsen binnen RE:TREAT, een een driedaagse retraite voor kunstenaars en cultuurwerkers die in deze turbulente tijden nood hebben aan een korte ontsnapping. Deze driedaagse is een project van Sídhe, een collectief van makers met het oog op verwildering en transformatie.
 

(*)Bij Kunstenpunt kan je op maandag en woensdag nog steeds terecht voor een virtuele 'morning coffee'. Een of meerdere collega's beantwoorden vragen die binnen hun expertise liggen: jouw project, netwerken, residenties, internationale contacten...

 

 

 


ENGLISH

In pandemic times many cultural workers were missing valuable contact with their colleagues . In the hope of a full return to life behind and in front of the scenes, we organised in summer of 2021 the posibility of a virtual and informal catch-up.(*)
As soon as it was possible to return, we also organised a number of workshops and talks on the theme of mental well-being in real life. We gave preference to the sharing of good practices, methodologies, formats, ... developed by artists or other cultural workers, or specific topics of discussion that exist within the sector. 

In the meantime, most of us are back at work, and we can meet our colleagues again. WeMeet is currently on hold. However, if you have a proposal that might fit the format, please feel free to contact us.

Mail to christa@podiumkunsten.be

As part of this initiative, we are funding five places within RE:TREAT, a three-day retreat for artists and cultural workers who need a brief escape in these turbulent times. This three-day retreat is a project by Sídhe, a playground and a maker's collective that looks for rewilding and transformation. 

(*) At Kunstenpunt, you can still take part in a virtual ‘morning coffee’ on Mondays and Wednesdays. One or more colleagues answer any questions that are within their scope of expertise: your project, networks, residencies, international contacts...

 


FRANÇAIS

De nombreux travailleurs du secteur culturel ont vraiment manqué de contacts et d'échanges avec leurs collègues pendant la pandémie de Covid-19. En prévision d'un retour complet à la vie devant, derrière et autour des scènes, nous avons organisé la possibilité de discuter et d'échanger en ligne dans une ambiance informelle pendant les mois d'été 2021. (*)
Aprés, nous avons également organisé un certain nombre d'ateliers et de groupes de conversation sur le thème du bien-être mental. Nous avons privilégié le partage des bonnes pratiques, des méthodologies et des formats élaborés par des artistes ou d'autres travailleurs culturels, ou des sujets de discussion spécifiques qui existent dans le secteur. 

Entre-temps, la plupart d'entre nous ont repris le travail, et nous pouvons retrouver nos collègues. WeMeet prend actuellement une pause. Toutefois, si vous avez une proposition qui pourrait correspondre à ce format, n'hésitez pas à nous contacter.

Envoyez un mail à christa@podiumkunsten.be 

Dans le cadre de cette initiative, nous finançons cinq places au sein de RE:TREAT, une retraite de trois jours destinée aux artistes et aux travailleurs culturels qui ont besoin d'une brève évasion en ces temps de turbulences. Cette retraite de trois jours est un projet de Sídhe, un collectif de créateurs qui s'intéresse à la transformation.
 

(*) N'hésitez pas de visiter le Kunstenpunt pour un café virtuel « morning coffee » tous les lundis et mercredis. Un ou plusieurs collègues répondront aux questions relatives à leur domaine d'expertise : votre projet, les réseaux, les résidences, les contacts internationaux, etc.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in