pensioen

hoe en wanneer wordt het uitbetaald?

Wanneer wordt het aanvullend sectoraal pensioen uitbetaald? Worden er nog bijdrages afgehouden?

Je kan je aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd krijgen op de eerste dag van de maand volgend op je pensioengerechtigde leeftijd of de dag dat je op vervroegd pensioen gaat.

Indien je voortijdig zou overlijden wordt de opgebouwde reserve op datum van overlijden uitgekeerd aan je erfgenamen.

Je kiest tussen:

  • een éénmalige uitkering in kapitaal

  • een levenslange rente die in maandelijkse schijven tot aan je overlijden aan jou zal worden uitbetaald. Ná jouw overlijden zal deze rente tot maximaal 80% blijvend uitbetaald worden aan je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner tot zijn of haar overlijden.

Op het bedrag dat wordt uitgekeerd, gebeuren volgende inhoudingen. Er is daarbij een onderscheid tussen enerzijds het opgebouwde kapitaal (bijdragen en de intresten hierop) en anderzijds de toegekende winstdeelname :

  • een RIZIV-bijdrage van 3,55%, zowel op het opgebouwde kapitaal als op de winstdeelname.

  • een solidariteitsbijdrage die 0%, 1% of 2% bedraagt, afhankelijk van de grootte van het uitgekeerde kapitaal, zowel op het opgebouwde kapitaal als op de winstdeelname.

  • het saldo van de winstdeelname, na aanrekening van de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage, is vrij van verdere belastingen.

  • op het saldo van het opgebouwde kapitaal is een bevrijdende voorheffing van toepassing van maximaal 16,5% + een gemeentebelasting op deze voorheffing.

Ethias zal de RIZIV- en solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing inhouden en overmaken aan de bevoegde instanties. Om de verrekening van de gemeentebelasting in je personenbelasting aan te vragen, zal Ethias een fiscale fiche overmaken.

Indien je kiest voor de uitkering in rente, zal deze rente belast worden als een professioneel inkomen. Dat betekent dat ze toegevoegd zal worden aan je wettelijk pensioen. De som van je wettelijk pensioen en je rente, min de RIZIV-bijdrage van 3,55 %, vormt het jaarlijks rentebedrag dat progressief belast wordt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger de heffing. Je krijgt jaarlijks een fiscale fiche die je kan gebruiken bij je aangifte.

 

bron: cao 05/07/2005 - invoering sectorplan aanvullend pensioen uitgezonderd muziek: 77419
bron: cao 28/09/2006 - invoering sectorplan aanvullend pensioen mét muziek: 80946

 

ethias
Voor al je vragen rond uitbetalingen kan je Ethias rechtstreeks contacteren:
 
  • + 32 (0) 11 28 23 75
  • sfp@ethias.be
  • Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in