pensioen

wat als ik van werkgever verander?

Wat gebeurt er met mijn sectoraal pensioen als ik van werkgever verander?

Je moet zelf geen actie ondernemen. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan Ethias volgen of je bij een andere organisatie werkt waarvoor dit sectorplan van toepassing is of dat je de sector hebt verlaten. Op basis van die gegevens zal Ethias ofwel de voortzetting van jouw polis garanderen, ofwel de nodige documenten aan jou overmaken.

 

uitstromen naar een andere sector

Als je meer dan één jaar niet meer tewerkgesteld bent bij een werkgever waarvoor dit pensioenplan van toepassing is, zal je als "uit dienst" beschouwd worden. Op dat ogenblik gaat Ethias na op welke reserves je aanspraak kan maken op datum van de uittreding. Dit wordt jou dan schriftelijk meegedeeld, samen met een keuzeformulier. Je kan dan kiezen of je dit kapitaal bij Ethias wenst te houden of kosteloos wenst over te dragen naar een andere verzekeringsinstelling.

Let wel op: indien je de reserves niet in het pensioenplan bij Ethias laat staan, begint de teller van 130 dagen tewerkstelling in de sector opnieuw vanaf nul te lopen bij een nieuwe indiensttreding in onze sector.

 

instromen uit een andere sector

Wanneer je uit dienst getreden bent bij een werkgever uit een andere sector en waarvoor ook een pensioenplan van toepassing was, kan je jouw reserves laten overzetten, mocht blijken dat de voorwaarden in ons pensioenplan voordeliger zijn. Je vroegere werkgever zal je dit schriftelijk meedelen, samen met een keuzeformulier waarbij je kan kiezen of je de kapitalen in het bestaande pensioenplan laat of ze naar het sectoraal pensioenplan bij Ethias overdraagt. Indien je je reserves van vroegere werkgevers naar Ethias wenst over te dragen, kan dit heel eenvoudig door contact te nemen met Ethias.

 

bron: cao 05/07/2005 - invoering sectorplan aanvullend pensioen uitgezonderd muziek: 77419
bron: cao 28/09/2006 - invoering sectorplan aanvullend pensioen mét muziek: 80946

 

Ethias
Voor al je administratieve vragen kan je Ethias rechtstreeks contacteren:
 
  • + 32 (0) 11 28 23 75
  • sfp@ethias.be
  • Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in