basisopleiding preventie-adviseur

nog te bepalen veiligheid open aanbod

Datum
8 dinsdagen: 19 en 26 oktober, 9, 16, 23 en 30 november 2021, 7 december en 18 januari 2022
Partners
IDEWE , InfraCult , Seekurico

basisopleiding tot preventieadviseur op maat van de sector

situering

Het besef van het belang van een degelijk preventiebeleid rond veiligheid en welzijn is wel degelijk aanwezig bij de meeste organisaties in de sector, maar de kennis om dit om te zetten in de praktijk is niet altijd (voldoende) aanwezig. De reglementering terzake is bovendien soms moeilijk te begrijpen of onvolledig, en niet altijd eenvoudig toe te passen omwille van de specificiteit van de sector. Een betere expertise en visie om een degelijk risicobeheer te implementeren is noodzakelijk.

 

doelgroep

Deze opleiding richt zich tot (toekomstige) preventieadviseurs (*) binnen de sector podiumkunsten, evenals andere medewerkers van de hiërarchische lijn betrokken bij het preventiebeleid.

 

(*) Elke werkgever is verplicht intern een preventieadviseur aan te duiden. Bij minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf die rol opnemen; bij meer werknemers dient hij hiervoor iemand anders aan te duiden. Preventieadviseurs moeten minstens beschikken over voldoende basiskennis met betrekking tot het welzijn op het werk, inzonderheid de risicoanalyse, de coördinatie van preventieactiviteiten, de werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk, enz. (cfr. art. 21 KB Interne Dienst). 

 

doel

De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om te bouwen aan een veiligheidscultuur die:

 • geïntegreerd is in de doelstellingen van de organisatie
 • van veiligheid een aandachtspunt maakt bij elke besluitvorming, op elk niveau
 • leidt tot de juiste attitudes en adequate reflexen wat veiligheid betreft, in het bijzonder bij de activiteiten op het podium
 • een dynamiek van streven naar voortdurende aanpassing en verbetering in gang zet
 • processen op gang brengt om het individuele en collectief leren zoveel mogelijk te bevorderen

 

Na deze opleiding is de deelnemer vertrouwd met de basiskennis rond veiligheid en welzijn op het werk en kan hij deze vertalen naar het beleid en het operationeel management van de organisatie. Wat de administratieve ondersteuning van het proces betreft, heeft hij kennis gemaakt met de tool die werd uitgewerkt op maat van de sector.

 

programma (*)

(*) de volgorde van de onderwerpen kan wijzigen in functie van de beschikbaarheid van de lesgevers

 

dag 1

 • globale context van een veiligheidsbeleid in de sector van de podiumkunsten
 • de organisatie van het welzijnsbeleid en de taken van de interne preventieadviseur
 • gebruik van praktische tool (Arianne systeem) voor administratief risicobeheer

dag 2

 • belang van opleidingen
 • werken met en bij derden
 • praktische oefeningen Arianne-systeem

dag 3

 • elektrische risico's in het gebouw en op het podium
 • arbeidsongevallen aangifte en onderzoek
 • gezondheidstoezicht

dag 4

 • risicoanalyse
 • uitrusting en arbeidsmiddelen
 • verlichting en klimaat

dag 5

 • brandveiligheid en brandrisico’s op het podium
 • geluidsnormen
 • werken met artiesten

dag 6

 • festivals, evenementen en publieksveiligheid
 • sectorgids
 • psychosociale aspecten

dag 7

 • ergonomie
 • werken op hoogte/rigging
 • technische controles
 • chemische agentia 

dag 8 

 • voorstelling van audit van eigen organisatie en relevante case. 

 

opleidingspartners

IDEWE, InfraCult & Seekurico 

Over de partner

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.
http://www.idewe.be

InfraCult

InfraCult is opgericht door Johan Penson en wil een netwerkorganisatie zijn voor cultuurwerkers en organisaties die op een toekomstgerichte manier in de sector willen staan.
http://www.infracult.be

Seekurico

Seekurico is in 2017 door Winand Van Lil opgericht met als doel organisaties binnen en buiten de brede culturele sector te ondersteunen in alle domeinen van preventie en arbeidsveiligheid door een unieke kruisbestuiving tussen industrie en 25+jaren ervaring in de podiumkunsten.
www.seekurico.be

Praktisch

8 dinsdagen 9u-17.00u @ diverse locaties (*) 

19 en 26 oktober, 9, 16, 23 en 30 november 2021,
7 december en 18 januari 2022

 

(*) Als jouw organisatie bereid is een (of meerdere) dagen te hosten horen wij het graag via opleiding(a)podiumkunsten.be.

Bij voorkeur locaties in Brussel, Gent of Antwerpen, die ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer

 

prijs: € 1000, drank en broodjeslunch zijn inbegrepen

De 400 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten. Op die manier kan je gratis deelnemen.

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

gebruik je jaarlijks opleidingskrediet als je tot een van deze groepen behoort:

 • werknemers van paritair comité 304 
   
 • flexwerkers (*) die regelmatig in de sector podiumkunsten en muziek werken, maar op het moment van de opleiding werkzoekend zijn
  (*) onder bepaalde voorwaarden
   
 • studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit PC304 

heb je nog vragen? opleiding(a)podiumkunsten.be

opmerking: de voertaal van de workshop is Nederlands


Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in