laatste plaatsen

basisopleiding vertrouwenspersoon Antw - okt 21

antwerpen welzijn open aanbod

Datum
5 dagen: vanaf 7/10/2021
Partners
IDEWE
Locatie
regio Antwerpen
nog te bepalen

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in het kader van de aanpak van psychosociale risico's. Voorkomen van en tussenkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag maakt hier deel van uit.

Hier vind je meer info over de rol van een vertrouwenspersoon. 

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.

  • Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psycho-sociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.
  • In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

 

Over de partner

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.
http://www.idewe.be

Praktisch

5 dagen, van 9u tot 17u

  • donderdag 7 oktober 2021 -- Villanella, De Studio, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen
  • donderdag 14 oktober 2021 -- Zomerfabriek (Zomer Van Antwerpen), Uitbreidingstraat 584, 2600 Berchem
  • donderdag 28 oktober 2021 -- Monty, Japans Paviljoen, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen
  • dinsdag 9 november 2021 -- Monty, Japans Paviljoen, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen
  • dinsdag 16 november 2021 -- Monty, Japans Paviljoen, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen
  • + extra dag (ter vervanging van 14 oktober) op woensdag 24 november 2021 -- DeSingel, vergaderzaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

prijs: € 750

Drank en broodjeslunch zijn inbegrepen.

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

Als werknemer of flexwerker van paritair comité 304 kan je je jaarlijks opleidingskrediet hiervoor inzetten.

De 150 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten. Op die manier kan je gratis deelnemen.

 

heb je nog vragen? opleiding@podiumkunsten.be


Deze opleiding is voorbij. Bekijk het huidige opleidingsaanbod.


Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in