reservelijst

basisopleiding vertrouwenspersoon

brussel welzijn open aanbod

Datum
Deze groep is een 'doorstart' van de opleiding die oorspronkelijk in het voorjaar gepland was. Helaas kon niet iedereen die in maart dag 1 van de oorspronkelijk geplande cyclus volgde de draad opnieuw oppikken. Daardoor kunnen anderzijds een aantal nieuwe mensen inpikken. We voegden een extra dag toe aan de agenda, en starten basicly opnieuw met een volledige 5-daagse basisopleiding, met licht aangepast programma voor dag 1.
Partners
IDEWE
Locatie
Kaaitheater - Forum
Sainctelettesquare 19
Brussel

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in het kader van de aanpak van psychosociale risico's. Voorkomen van en tussenkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag maakt hier deel van uit.

Hier vind je meer info over de rol van een vertrouwenspersoon. 

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.

  • Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psycho-sociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.
  • In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

Over de partner

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.
http://www.idewe.be

Praktisch

 

  • donderdag 15 oktober 2020
  • donderdag 29 oktober 2020
  • donderdag 19 november 2020
  • donderdag 26 november 2020
  • + dinsdag 8 december 2020

Telkens van 9u tot 17u

Om het attest te behalen moet je deelnemen aan het volledige traject. Indien je afwezig bent op een van de dagen moet je die inhalen door aan te sluiten bij een andere opleiding (in ons aanbod, of in het het open aanbod van IDEWE).

Voorzie ook wat 'huiswerktijd' voor een aantal voorbereidende opdrachten in de loop van het traject.

prijs: € 705

Drank en broodjeslunch zijn inbegrepen.

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

Als werknemer van paritair comité 304 kan je je jaarlijks opleidingskrediet hiervoor inzetten.

De 105 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten. Op die manier kan je gratis deelnemen.

heb je nog vragen? opleiding@podiumkunsten.be

reservelijst

Deze opleiding is volzet. Je kan wel nog inschrijven op de reservelijst; wij geven je een seintje als er iemand annuleert. Bovendien houden we je op de hoogte als we een nieuwe sessie van deze opleiding plannen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in