grensoverschrijdend gedrag op het werk

bevraging seksueel grensoverschrijdend gedrag

In het voorjaar van 2018 vulden 2.161 medewerkers uit de culturele- en mediasector een bevraging in rond genderrelaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op dinsdag 26 juni 2018 maakte toenmalig Minister van Cultuur Sven Gatz de resultaten van de bevraging naar genderrelaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag bekend. Het volledige onderzoeksrapport is nu beschikbaar (bekijk het hier).

We overlopen hier kort de belangrijkste resultaten. Meer details kan je nalezen in het rapport.

Volgens het onderzoek komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor in de sector, zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij vrouwen is het beduidend meer, en dat in al zijn vormen. Bij enkele subgroepen komt het ook frequenter voor. Hoe jonger hoe groter de kans. Flexwerkers en artiesten lopen ook meer risico.  

Percentage mannen en vrouwen binnen de cultuur en mediasector dat grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt in het voorbije jaar en dit gedrag als grensoverschrijdend heeft ervaren

Medewerkers die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag (ook als toeschouwer) zijn vaak niet geneigd dit formeel aan te kaarten. Slechts 16% heeft hiervoor iemand aangesproken op het werk, in de meeste gevallen een leidinggevende. Een derde van deze medewerkers was niet tevreden met de opvolging. Ofwel werd de klacht geminimaliseerd, ofwel werd de dader onvoldoende of niet aangesproken over dat gedrag of er werd geen gevolg gegeven aan de klacht.


Er zijn enkele redenen waarom er zo weinig gemeld wordt. Zo zijn er heel wat mensen die niet weten of er procedures bestaan, laat staan bij wie ze kunnen aankloppen. Zeker bij uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers is dat het geval. Soms melden mensen ook bewust niets omdat ze vrezen voor hun carrière (nieuwe opdrachten), omwille van de mogelijke reactie van de dader of omdat ze geen hebben vertrouwen in de personen of organisaties bij wie ze terecht kunnen. Bijna 1 op 3 geeft ook aan dat grensoverschrijdend gedrag niet of heel moeilijk bespreekbaar is in zijn organisatie.


Op 17 juli 2018 verscheen nog een ander rapport over grensoverschrijdend gedrag. Het kwam van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en dit over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daaruit bleek dat één of vijf medewerkers op de arbeidsmarkt met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft (lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag, pestgedrag en intimidatie/bedreiging). De confrontatie met dit gedrag heeft een effect op het stressniveau van medewerkers. Het leidt tot meer afwezigheid en de wil om van werk te veranderen. Het rapport vind je hier.


Er zijn dus heel wat aspecten waar we verder op moeten werken om te komen tot een veilig werkklimaat. Samen met de sociale partners en met Engagement Arts hebben wij een actieplan opgesteld. 

 

Maarten Bresseleers
Wil je meer weten over deze bevraging? 
Contacteer onze collega: 
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in