inclusief werken

non-discriminatiecode

In onze sector geldt een non-discriminatiecode waarop je het diversiteitsbeleid in je organisatie kan stoelen.

De sociale partners van onze sector onderschrijven sinds 2005 een non-discriminatiecode. Deze geldt voor alle organisaties van pc 304 en beoogt de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in de sector.

Organisaties uit pc 304 worden gevraagd om de code in hun arbeidsreglement op te nemen en om minstens éénmaal per jaar de naleving ervan te evalueren.

Hier vind je de officiële tekst.

 

samenvatting non-discriminatiecode

De gedragscode stelt aanwijzingen en richtlijnen voor voor verschillende HR-processen in een organisatie, zoals bij werving, selectie, beoordeling of beloning. Deze voorkomen en bestrijden elk ongewenst onderscheid of ongelijke behandeling op basis van

 • geslacht
 • zogenaamd ras     
 • huidskleur
 • afstamming
 • nationale of etnische afkomst
 • seksuele geaardheid
 • burgerlijke stand
 • geboorte
 • fortuin
 • leeftijd
 • geloof of levensbeschouwing
 • huidige of toekomstige gezondheidstoestand
 • handicap of fysieke handicap

 

bij aanwerving

 • er worden brede wervingsmethodes gehanteerd om sollicitanten uit kansengroepen zo goed mogelijk te bereiken. Verspreid dus niet enkel via onze eigen vacaturedatabank, maar geef je vacatures ook daar aan VDAB of Actiris, aan KifKif of aan het Minderhedenforum


in het personeelsbeleid

 • een evenredig samengestelde selectiecommissies waarborgt dat kansengroepen een gelijke kans hebben op de functie
 • er wordt gestreefd naar evenredige vertegenwoordiging van kandidaten uit kansengroepen in procedures bij aanwerving
 • ook met elders verworven competenties (zoals bv. een buitenlands diploma) wordt bij de afweging over aanwerving rekening gehouden
 • als een psychologische of assessment-test aan een externe partij wordt uitbesteed, wordt bij de keuze van deze partij rekening gehouden met de ervaring met niet-discriminerende tests.

 

in de omgangsvormen

 • er heerst onderling respect onder de medewerkers.
 • men realiseert dat bepaalde handelingen, uitlatingen of grappen discriminerend kunnen zijn. Als maatregelen discriminerende effecten hebben, wordt dit onmiddellijk gemeld.
 • bij vormingen, opleidingen of andere activiteiten wordt met deze non-discriminatiecode rekening gehouden.


bij toezicht

 • deze gedragscode is een onderdeel van functionerings- of evaluatiegesprekken.


klachten

 • er wordt een vertrouwenspersoon aangesteld voor 'evenredige arbeidsdeelname en diversiteit'. In veel gevallen kan dit ook gaan om de preventie-adviseur die als taak heeft om grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, te behandelen, maar liefst te voorkomen. 
 • als de vertrouwenspersoon of preventie-adviseur geen oplossing kan bieden, kunnen de sociale partners van pc 304 een klachtencommissie samenstellen om de klacht te behandelen.


   
UNIA
Kom je in aanraking met discriminatie en kan je het niet melden bij een vertrouwenspersoon of preventieadviseur, wend je tot het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen voor discriminatie omwille van je geslacht of tot Unia voor alle andere vormen van discriminatie  

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in