flexwerkers vanaf 1 oktober vergoed voor volgen van opleidingen

15/10/2019


Het tweede VIA akkoord voor de kunsten, dat op 1 oktober 2018 getekend werd, bevat twee belangrijke wijzigingen in de koopkrachtmaatregelen. Deze werden eind juni 2019 geconcretiseerd in een cao. We lichten hier kort toe wat er verandert. 

Helemaal nieuw is dat flexwerkers beroep zullen kunnen doen op het sectoraal opleidingskrediet indien ze opleidingen willen volgen die georganiseerd worden door het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Indien ze tijdens de opleidingsdagen geen contract kunnen krijgen van een werkgever of indien ze voor die dag geen uitkering krijgen, zal het Sociaal Fonds Podiumkunsten hen een loon uitbetalen. Die verloning is beperkt tot maximum vijf opleidingsdagen per jaar. Op deze manier willen de sociale partners alvast één drempel weghalen om opleidingen te volgen. Flexwerkers kunnen de voorwaarden om hiervan te genieten op deze webpagina terugvinden.  

De vroegere ecocheques verdwijnen vanaf 1 januari 2019. Elke werknemer van een gesubsidieerde organisatie ontvangt vanaf december 2019 een eindejaarspremie. Deze stijgt van € 451,01 euro naar € 600 bruto per VTE. Medewerker met tewerkstellingsperiodes van korter dan vier maanden, zullen hun eindejaarspremie ontvangen van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Medewerkers met tewerkstellingsperiodes van vier maanden of meer ontvangen deze van hun werkgever. Deze ontvangt daarvoor een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Van die tegemoetkoming wordt 10% ingehouden voor acties ten voordele van flexwerkers, waaronder een extra surplus bovenop de sectorale eindejaarspremie. Alle eindejaarspremies worden in de loop van de maand december betaald.  

De overige maatregelen in het Vlaams Intersectoraal Akkoord vind je hier terug

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in