rapport bevraging seksueel grensoverschrijdend gedrag

28/08/2018


Op dinsdag 26 juni maakte Minister van Cultuur Sven Gatz de resultaten van de bevraging naar genderrelaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag bekend. Het volledige onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

Bekijk hier het volledige rapport.

We belichten hieronder kort de belangrijkste resultaten. Meer details kan je nalezen in het rapport.

Volgens het onderzoek komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor in de sector, zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij vrouwen is het beduidend meer, en dat in al zijn vormen. Bij enkele subgroepen komt het ook frequenter voor. Hoe jonger hoe groter de kans. Flexwerkers en artiesten lopen ook meer risico.  

Medewerkers die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag (ook als toeschouwer) zijn vaak niet geneigd dit formeel aan te kaarten. Slechts 16% heeft hiervoor iemand aangesproken op het werk, in de meeste gevallen een leidinggevende. Een derde van deze medewerkers was niet tevreden met de opvolging. Ofwel werd de klacht geminimaliseerd, ofwel werd de dader onvoldoende of niet aangesproken over dat gedrag of er werd geen gevolg gegeven aan de klacht.

Er zijn enkele redenen waarom er zo weinig gemeld wordt. Zo zijn er heel wat mensen die niet weten of er procedures bestaan, laat staan bij wie ze kunnen aankloppen. Zeker bij uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers is dat het geval. Soms melden mensen ook bewust niets omdat ze vrezen voor hun carrière (nieuwe opdrachten), omwille van de mogelijke reactie van de dader of omdat ze geen hebben vertrouwen in de personen of organisaties bij wie ze terecht kunnen. Bijna 1 op 3 geeft ook aan dat grensoverschrijdend gedrag niet of heel moeilijk bespreekbaar is in zijn organisatie.

Er zijn dus heel wat aspecten waar we verder op moeten werken om te komen tot een veilig werkklimaat.

 

rapport over grensoverschrijdend gedrag SERV

Er verscheen in juli ook een rapport over grensoverschrijdend gedrag, in al zijn vormen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Daaruit bleek dat één of vijf medewerkers op de arbeidsmarkt met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft (lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag, pestgedrag en intimidatie/bedreiging).

De confrontatie met dit gedrag heeft een effect op het stressniveau van medewerkers. Het leidt tot meer afwezigheid en de wil om van werk te veranderen. Bekijk het hier.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in