artistiek docent vioolbouw

Gent kunsteducatief deeltijds

organisatie
Hogeschool Gent
online sinds
19/11/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
28/11/2020


over de functie

 • Je doceert praktijkgerichte opleidingsonderdelen binnen het atelier instrumentenbouw, in het bijzonder voor het bouwen van instrumenten van de vioolfamilie.
 • Je doceert hoor- en werkcolleges over de natuurwetenschappelijke basiskennis die nodig is bij het bouwen, onderzoeken en conserveren van muziekinstrumenten alsook de basiskennis akoestiek in de bachelor instrumentenbouw.
 • Je doceert hoor- en werkcolleges over onderzoeksmethodieken binnen organologisch onderzoek in de master instrumentenbouw.
 • Je ondersteunt de artistieke ontwikkeling van studenten instrumentenbouw en begeleidt hun individueel werkproces;
 • Je deelt je ervaringen als instrumentbouwer en begeleider op een motiverende manier met de studenten;
 • Je initieert, verricht en promoot onderzoek en publiceert in het genoemde vakgebied en je kan de inzichten die je binnen dat onderzoek opdoet, delen met anderen in een onderwijscontext;
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je maakt deel uit van de vakgroep Design en Vormgeving en onderzoekt en activeert mogelijkse transversale samenwerkingen en inhoudelijke linken met het actuele designveld in het algemeen en de visie van de vakgroep in het bijzonder; je participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten.
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

profiel kandidaat

 

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Bij aanstelling als artistiek docent, voldoe je aan de voorwaarden van V.148 §2 van deCodex Hoger Onderwijs:

 • Je beschikt over minstens een diploma van master.
 • Je beschikt over minstens 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs of een diploma van doctor op proefschrift.
 • Je beschikt over minstens vijf jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs binnen gelijkaardige vakgebieden.

Competenties:

 • Je bent actief als instrumentbouwer en ontwikkelt je artistieke praktijk vanuit een onderzoekende houding;
 • Je kan relevante werkervaring aantonen in chemie en akoestiek;
 • Je beschikt over sterke pedagogische vaardigheden, in het bijzonder voor het lesgeven aan studenten instrumentenbouw, en bent in staat om je artistieke kennis te delen met de studenten;
 • Je hebt sterke onderzoeksvaardigheden en stimuleert en promoot onderzoek binnen de kunsten, met naast historisch onderzoek, aandacht voor onderzoek naar nieuwe/duurzame materialen en/of toepassingen, die aansluiten met het hedendaagse designveld.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels en bent bereid het vereiste taalattest (B1 Engels) te behalen in je eerste academiejaar.
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Jobgerelateerde competenties

 • Instaan voor de omkadering en de logistiek van een instrumentaal of vocaal ensemble (orkest, koor, ...)
 • De voorwaarden voor de uitvoering van de zang- of concerttour bepalen (locatie, repertoire, verlichtingsmateriaal, instrumenten, ...)
 • De vertolking en de enscenering van een muziekstuk tijdens repetities aanpassen
 • Het programma van de zang- of concerttour tijdens de voorstelling aanpassen (muziekstukken toevoegen, volgorde wijzigen, ...)
 • Muziekinstrumenten stemmen voor een concert of een voorstelling
 • Stemoefeningen (vocalises, toon houden, ...) of instrumentale oefeningen doen
 • Een muziekstuk volgens een partituur, een tekst voor een voorstelling of een opname repeteren
 • Solo, in groep, met een orkest, ... zingen en/of muziek spelen

Persoonsgebonden competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen

aanbod

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor een volume van 50% voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 1-01-2021.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van een positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen

wijze van solliciteren

Solliciteer hier

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 28-11-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is eind november of begin december 2020.

Contact

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Hilde Bouchez (hilde.bouchez@hogent.be), vakgroepvoorzitter Design en Vormgeving.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 28 november 2020
Vermeld de referentie: SCH E 161

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in