artistiek doctor-assistent

Gent andere functies voltijds

organisatie
KASK & Conservatorium
online sinds
18/02/2021
type
tijdelijk contract
reageren voor
29/03/2021

over de functie

Takenpakket

De voltijdse opdracht bestaat uit minimaal 50% onderzoek en maximaal 50% onderwijsopdracht binnen de vakgroep waartoe je expertise behoort.

 • Je voert een postdoctoraal onderzoeksproject in de kunsten met aandacht voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten in presentatiemomenten.
 • Je communiceert over het eigen artistiek werk en onderzoek, zowel in tekstvorm als in andere relevante media en vormen.
 • Je coacht doctorandi en andere onderzoekers in de kunsten.
 • Je engageert je voor het verder helpen uitbouwen en ondersteunen van de onderzoekscultuur aan KASK & Conservatorium.
 • Je zet je ervaring in voor het werven van fondsen voor onderzoek.
 • Je neemt in samenspraak met je vakgroep onderwijsactiviteiten op en begeleidt en evalueert studenten in de bachelor- en masteropleiding binnen het betrokken vakgebied aan KASK & Conservatorium.
 • Je draag ertoe bij dat studenten kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid.

Na een periode van drie jaar wordt de voortgang van het onderzoek geëvalueerd waarbij na gunstige evaluatie een tweede termijn van drie jaar start, die wordt afgesloten met een eindrapportering.

profiel kandidaat

 

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106, V.107. en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • Beschikken over een diploma van doctor in de kunsten op proefschrift of gelijkwaardig.

Competentievereisten

 • Je beschikt over een excellent artistiek oeuvre dat in uitbouw is en dat aan internationale artistieke standaarden voldoet;
 • Je beschikt over ervaring met onderzoek in de kunsten uitgaande van en binnen het eigen oeuvre;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen;
 • Je bent bereid en capabel om te communiceren over het eigen artistiek werk en de contexten ervan verbaal te expliciteren;
 • Je bent ten minste passief vertrouwd met kunstenaarsteksten
 • Je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden, aantoonbare competentie relevant voor het hoger onderwijs;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • In het kader van je onderwijsopdracht en internationalisering communiceer je vlot in het Engels en ben je bereid het vereiste taalattest (B1 Engels) te behalen in je eerste academiejaar;
 • Je communiceert vlot in het Nederlands of bent bereid het vereiste taalattest (B2 Nederlands) te behalen binnen de vijf jaar. Een integratietraject wordt voorzien;
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Jobgerelateerde competenties

 • Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen voorstellen en verklaren 
 • Financiering en partnerschappen zoeken
  Contracten opstellen
 • Wetenschappelijke onderwijsprogramma’s uitwerken
  Cursussen afleveren
 • Rapporten, publicaties en scripties opstellen
 • Onderzoek, observaties en informatieverzameling over het onderzoeksonderwerp leiden of uitvoeren
 • De verzamelde gegevens interpreteren
  De verkregen resultaten formaliseren

aanbod

Looptijd

De aanstelling vangt aan ten vroegste begin september 2021 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van drie jaar, die eenmaal met een periode van drie jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 510. Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/. Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier. We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

wijze van solliciteren

via deze site

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 29-03-2021, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 29-03-2021, via http://www.hogent.be/vacatures.

Je kandidaatstelling richt je aan Koen Goethals, waarnemend decaan van KASK & Conservatorium, en bevat het volgende:

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:

1. Curriculum vitae [naam_1_cv.pdf]

2. Motivatiebrief [naam_2_motivatiebrief.pdf]

3. Scans van vereiste diploma’s: minimaal een diploma van doctor in de kunsten. [naam_3_diploma.pdf]

4. Projectvoorstel [naam_4_project.pdf]

Dit is een projectvoorstel voor een postdoctoraal onderzoek in de kunsten (planning voor zes jaar). Je dient hiervoor het sjabloon te gebruiken dat beschikbaar is via:

NL:

http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/postdocform_NL_4_project.docx

ENG:

http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/postdocform_EN_4_project.docx

5. Artistiek portfolio (of eventueel een tekstbestand met een link naar je online portfolio om de totale bestandsgrootte te beperken) [naam_5_portfolio.pdf]

Let op:

De eerste drie documenten (1. curriculum, 2. motivatiebrief en 3. vereist diploma) dien je te uploaden via http://www.hogent.be/vacatures. Zorg ervoor dat deze documenten correct benoemd zijn, zoals hierboven aangegeven. Respecteer de beperkingen inzake bestandsgrootte, bestandstypes, extensies en speciale tekens vermeld op de sollicitatiepagina. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail die de documenten die je uploadde vermeldt. Als iets in deze lijst ontbreekt, contacteer dan vacatures@hogent.be. Bezorg de twee laatste documenten (4. projectvoorstel en 5. Portfolio), vóór dezelfde deadline, per e-mail of filetransfer aan david.depestel@hogent.be, met vermelding van vacaturecode ‘ONDZF E 030’ in het onderwerp.

Info en procedure

De procedure start met een preselectie op basis van volledigheid en toelatingsvoorwaarden.

De selectiecommissie maakt daarna op basis van de dossiers een eerste selectie van kandidaten die uitgenodigd zullen worden voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaal gezien plaatsvinden in de tweede helft van mei 2021.

Pas na afloop van de volledige selectieprocedure zullen de kandidaten die niet worden weerhouden hiervan op de hoogte worden gesteld.

Contact

Met resterende vragen kan je terecht bij Katrien Vuylsteke Vanfleteren (katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be) van de dienst Onderzoek van KASK & Conservatorium.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 29 maart 2021
Vermeld de referentie: ONZDF E 030

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in