assistent muziekeducatie

Leuven kunsteducatief andere functies voltijds

organisatie
Lemmensintituut Campus Leuven
online sinds
30/04/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
01/06/2020

over de organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater-en filmmakers, fotografenen ontwerpers.

over de functie

Als assistent voer je voor 50% van je tijd doctoraatsonderzoek uit binnen het domein van de muziekeducatie. Dit project sluit aan bij de speerpunten van de campus. Voor campus Lemmens Leuven gaat het over Interaction & Co-creation, Body & Performativity, Informed Performance.

De andere 50% vul je in met een les- en coördinatieopdracht (algemene en specifieke vakdidactiek muziek) in de Educatieve master Muziek & Podiumkunsten, specifiek binnen de afstudeerrichting Muziek.

Verantwoordelijkheden

 • Je doctoraatsproject richt zich voornamelijk op het speerpunt Interaction & Co-creation en de onderzoekscluster Onderwijsinnovatie, binnen het domein van de muziekeducatie.
 • Je werkt mee aan de algemene expertiseopbouw en expertiseontsluiting op de campus en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de speerpunten.
 • Je hebt een les- en coördinatieopdracht binnen het onderwijs van de Educatieve master Muziek en Podiumkunsten, specifiek binnen de afstudeerrichting Muziek.
 • Binnen je onderzoeksdomein help je mee in het begeleiden van masterprojecten.

profiel kandidaat

 • Je hebt een diploma van master in de Muziek en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • Je doctoraatsproject is goedgekeurd door de Commissie Doctoraat in de Kunsten van LUCA. Indien je nog geen goedgekeurd doctoraatsproject hebt, kan je nog een voorstel indienen voor 18 mei 2020, zie https://www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten.
 • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig
 • Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten
 • Onderwijservaring binnen een kunsthogeschool strekt tot de aanbeveling.
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

aanbod

Wij bieden een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (100%) in het vacant ambt van assistent (barema 502, eerste periode van twee jaar, verlengbaar na positieve evaluatie).Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

wijze van solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. Dr. Thomas De Baets, groepshoofd Performing Arts, thomas.debaets@luca-arts.be of bij Dr. Carl Van Eyndhoven, hoofd onderzoekseenheid Music & Drama, carl.vaneyndhoven@luca-arts.be.

Solliciteren kan tot en met 1 juni 2020 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via de knop "solliciteer".

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief;
 • de ingediende doctoraatsaanvraag (al dan niet reeds goedgekeurd);
 • een C.V.;
 • attest van diploma’s (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

De aanstelling gebeurt door het Directiecomité. De datum van indiensttreding is voorzien op 15 september 2020.

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in