assistent muziektheater

Leuven kunsteducatief andere functies deeltijds

organisatie
Lemmensintituut Campus Leuven
online sinds
30/04/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
16/08/2020

over de organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater-en filmmakers, fotografenen ontwerpers.

over de functie

Als assistent voer je doctoraatsonderzoek uit binnen het domein van het muziektheater. Dit project sluit aan bij de speerpunten van de campus. Voor campus Lemmens Leuven gaat het Co-creation & Interaction, Body & Performativity, Informed Performance.

Verantwoordelijkheden

 • Je doctoraatsproject situeert zich in het domein van het muziektheater.
 • Je doctoraatsproject situeert zich op het speerpunt Co-creation & Interaction.
 • Je werkt mee aan de algemene expertiseopbouw en expertiseontsluiting op de campus en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het speerpunt.
 • Je bent inhoudelijk betrokken bij de uitbouw van onderwijsactiviteiten in het domein van het muziektheater (vb. keuzevak Muziektheater in de master).
 • Binnen je onderzoeksdomein help je mee in het begeleiden van masterprojecten.

profiel kandidaat

 • Je hebt een diploma master Drama of Muziek.
 • Je hebt een sterke kennis van internationale ontwikkelingen in het domein van het muziektheater.
 • In je huidige artistieke praktijk versmelt je muziek en theater.
 • Je zoekt en creëert cross-disciplinaire artistieke opportuniteiten.
 • Je hebt ervaring met intermenselijke processen.
 • Onderwijservaring binnen een kunsthogeschool strekt tot de aanbeveling.
 • Je gaat flexibel om met wisselende contexten en omstandigheden.
 • Je bent gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling van het artistieke werkveld.
 • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig.
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Onderwijservaring binnen een kunsthogeschool strekt tot de aanbeveling.
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs.
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

aanbod

Wij bieden een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (50%) in het vacant ambt van assistent (barema 502, eerste periode van twee jaar, verlengbaar na positieve evaluatie). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

wijze van solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij Dr. Carl Van Eyndhoven, Hoofd onderzoekseenheid Music & Drama, carl.vaneyndhoven@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 16 augustus 2020 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via de knop "Solliciteer via site werkgever".

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 • een motivatiebrief waarin het voorgestelde onderzoek binnen de eigen artistieke ontwikkeling wordt geplaatst;
 •  een basistekstvan het beoogde doctoraatsonderzoek (2 pagina’s); 
 •  een C.V. m.i.v. een portfolio met voor deze vacature relevante artistieke producten;
 •  attest van diploma’s (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

De basistekst van het beoogde doctoraatsonderzoek bevat:

 • duidelijke onderzoeksvraag;
 • duiding bij de persoonlijke, artistieke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek;
 • aanzet tot de methodologie / fasering;
 • duiding bij de verwachte artistieke output en disseminatie ervan;
 • een aantal key references in APA.

Selectieprocedure

De selectieprocedure gebeurt in twee fases:

 • Een selectiecommissie maakt een eerste selectie op basis van de schriftelijke aanvragen. Een shortlist van kandidaten zal worden uitgenodigd voor een interview in Leuven of voor een Skype-interview indien reizen naar Leuven niet mogelijk is in de periode van 26 augustus tot 2 september 2020. De selectiecommissie selecteert één kandidaat.
 • De geselecteerde kandidaat zal zijn of haar doctoraatsvoorstel vervolgens verder uitwerken onder begeleiding van een senior onderzoeker. Het doctoraatsvoorstel wordt opnieuw beoordeeld door de selectiecommissie en de beslissing wordt formeel door de Commissie Doctoraat in de Kunsten van LUCA bekrachtigd. De kandidaat kan alleen worden aangesteld indien hij/zij in deze tweede fase wordt toegelatn tot het doctoraatsprogramma.

De kandidaat wordt aangesteld door het Directiecomité en dit ten vroegste op 1 november 2020

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in