beleidsmedewerker cultuur en economie

Brussel andere functies voltijds

organisatie
Departement Cultuur, Jeugd en Media
online sinds
15/09/2021
type
vast contract
reageren voor
17/09/2021

www.vlaanderen.be/cjm/nl

over de functie

Je werkt als beleidsmedewerker voornamelijk rond het thema cultuur en economie. Je staat in voor het opmaken van goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen om beleidsbepalers zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Regering en de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden. Je voert het huidige beleid met betrekking tot cultuur en economie uit, neemt initiatief om de huidige beleidsinstrumenten te evalueren en ontwikkelt nieuwe, toekomstgerichte voorstellen.

Hierbij komen onder meer volgende concrete taken kijken:

 • onderhandelen van beheersovereenkomsten met intermediairen die actief zijn in het domein van ondernemerschap in de culturele en creatieve sectoren, bv. Cultuurloket, PMV, Hefboom;
 • opvolgen van de uitvoering van lopende beheersovereenkomsten met betrekking tot cultuur & economie;
 • evalueren en optimaliseren van het instrumentarium cultuur & economie bv. de Cultuurkredieten en Kunst Aan Zet;
 • opzetten van vormingstrajecten met betrekking tot alle aspecten van ondernemerschap en strategisch management;
 • opvolgen van trends binnen de culturele en creatieve sectoren in een Vlaamse en internationale context;
 • voorzitten van stuurgroepen met betrekking tot lopend en nieuw onderzoek;
 • opvolgen van het wetgevend kader met betrekking tot ondernemerschap;
 • opvolgen van het ondernemersinstrumentarium van andere entiteiten en dat zowel Vlaams als federaal;
 • schrijven van beleidsondersteunende documenten (bv. conceptnota’s, adviezen voor de minister van cultuur, nota’s aan de Vlaamse Regering);
 • interpreteren en beoordelen van financiële documenten (bv. jaarrekeningen en financiële verslagen).

profiel kandidaat

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.268,73 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via horizontale mobiliteit

wijze van solliciteren

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Solliciteer nu(opent in nieuw venster)

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

 

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon: Charlotte Vanfleteren

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in