coördinator zakelijk beheer

Tongeren administratief voltijds

organisatie
MoMeNT / Stad Tongeren
online sinds
15/04/2021
type
tijdelijk contract
reageren voor
30/04/2021

over de organisatie

MoMeNT is een cultuurfestival in Tongeren. TIJD is de rode draad doorheen verschillende culturele activiteiten. Op het programma staan expo's, theatervoorstellingen, muziek, openluchtcinema, literaire sessies en andere events.

MoMeNT…

 • creëert, presenteert en heeft een zwak voor de kunstbeleving op niet-vanzelfsprekende locaties;
 • geniet de aanwezigheid of nabijheid van boeiende partners.;
 • kiest voor een zo breed mogelijk spectrum van diverse kunstdisciplines, allen zijn welkom op voorwaarde dat ook hun thema TIJD is;
 • biedt een platform aan zowel gevestigde kunstenaars als nieuwe creatieve makers en nodigt hen uit tot het creëren van nieuwe producties geïnspireerd door TIJD en ondersteunt hen in het faciliteren van de nodige voorzien


http://moment.tongeren.be

moment.tongeren.be

over de functie

De coördinator zakelijk beheer is [samen met de coördinator/programmator en de productieverantwoordelijke] eerste aanspreekpunt inzake het cultureel stadsfestival MoMeNT.

De Coördinator zakelijk beheer neemt in overleg met zijn/haar directe collega’s voortdurend (en steeds na overleg met de rechtstreeks hiërarchische overste) de nodige initiatieven die moeten bijdragen tot het welslagen van vernoemd festival. Zijn/Haar functie omvat alle aspecten die (op zakelijk / communicatief vlak) verband houden met de concrete realisatie en uitwerking van het door de coördinator-programmator samengestelde programma. In die zin is hij/zij verantwoordelijk voor ondermeer de volgende aspecten: opmaak bestelaanvragen, nazicht facturen, opvolging en controle van contracten, promotie, offerte-aanvragen, budgettering, subsidiedossiers, enz.

Binnen het kader van de functie slaagt de Coördinator zakelijk beheer erin om binnen het afgesproken kader, tijdsbestek en budget afgewerkte resultaten voor te leggen en m.a.w. een cruciale bijdrage te leveren bij de realisatie van onderliggend stadsfestival.

De Coördinator zakelijk beheer doet daarnaast het nodige om – in een breder kader - zowel het organisatiedoel als de missie van het stadsbestuur (specifiek m.b.t. het beleidsdomein ‘cultuur’) te helpen realiseren.

De Coördinator zakelijk beheer werkt uiteraard steeds nauw samen met al de overige culturele actoren in Tongeren.

In teamverband (d.i. binnen de stedelijke directie socio-culturele aangelegenheden) werkt de Coördinator zakelijk beheer actief mee aan de voortdurende optimalisatie van de directie (bevorderen interne communicatie en informatiedoorstroming, kwaliteitszorg, verbeteren van processen, samenwerking, enz.).

profiel kandidaat

De formele voorwaarden voor deze functie zijn:

 1. houder zijn van een diploma op het niveau “master” (in een economische of culturele richting: handelswetenschappen, economie, toegepaste economische wetenschappen, bestuurskunde en publiek management, cultuurmanagement, enz.);
 2. een bewezen ervaring in de financiële, cultuur- of evenementensector is een pluspunt;
 3. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 4. slagen voor de selectieprocedure;
 5. in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

 • Communiceren over de werking van de organisatie
 • De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
 • Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid
 • Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel traject bepalen
 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen
 • Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners
 • Activiteiten (groepsgesprekken, preventielessen, …) met de doelgroep samenstellen en begeleiden over thema’s die betrekking hebben op een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving

Persoonsgebonden competenties

 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid

aanbod

De aanwerving gebeurt in een eerste fase voor een bepaalde duur van 1 jaar met optie tot verlenging (en onbepaalde duur = uitgebreidere procedure).
Meer info rond voorwaarden en jobinhoud vind je op www.tongeren.be/vacatures

wijze van solliciteren

Via e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be
Per brief: MAASTRICHTERSTRAAT 10, 3700 TONGEREN

De kandidaten moeten slagen in een examen, waarvan het programma als volgt is:

 • Persoonlijk gesprek – interview (100 ptn.). 
 • Om als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat zestig procent van de punten behalen.
 • De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.
 • Voorafgaandelijk aan de selectieproeven zal er een preselectie uitgevoerd worden op basis van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae.


Aanvraag en vereiste documenten:

Het ingevulde sollicitatieformulier moet uiterlijk op 30 april 2021 (datum van poststempel is bepalend) worden verzonden aan het College van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de stedelijke personeelsdienst (kandidaturen via e-mail naar personeelsdienst@stadtongeren.be worden ook aanvaard).

Het sollicitatieformulier dient vergezeld te zijn van een motivatiebrief, een curriculum vitae met foto, een afschrift van het vereiste diploma en van het rijbewijs. De overige vereiste administratieve documenten dienen te worden voorgelegd voor de datum van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Indien uit de aangebrachte stukken op dat ogenblik blijkt dat de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden niet zijn vervuld, kan de kandidaat zich niet beroepen op het feit dat hij tot het examen werd toegelaten.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in