cultuurbeleidscoördinator Koekelberg

Koekelberg andere functies deeltijds

organisatie
Gemeente Koekelberg
online sinds
15/04/2021
type
tijdelijk contract
reageren voor
30/04/2021

over de organisatie

De dienst Nederlandse cultuur van Koekelberg stelt aan alle inwoners (en samen met hen) een rijk en kleurrijk palet van activiteiten, initiatieven en gemeenschapsvormende projecten voor die beantwoorden aan de noden, wensen en verlangens van de burgers. De dienst hoopt hiermee, in samenwerking met het Gemeenschapscentrum De Platoo, met de Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek Boekelberg, met Brede School ‘de Vlotte Babbel’ en met alle socio-culturele verenigingen, de integrale leef-kwaliteit van de inwoner van Koekelberg te verhogen.

over de functie

De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de programmatie, promotie en organisatie van projecten en culturele evenementen in het kader van de opeenvolgende cultuurbeleidsplannen. Hij streeft hierbij naar een maximale samenwerking met de culturele partners: het Gemeenschapscentrum De Platoo, de Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek Boekelberg, Brede School ‘de Vlotte Babbel’, de dienst Nederlandstalig Onderwijs en Jeugd en de Koekelbergse socio-culturele verenigingen.

verantwoordelijkheden en activiteiten:

 • Culturele evenementen (i.h.b. Feest van de Vlaamse Gemeenschap) organiseren
 • Gemeenschapsvormende projecten (i.h.b het participatietraject rond de inrichting van de Dapperenstraat) organiseren
 • Initiatieven van de andere culturele partners ondersteunen op administratief of logistiek vlak (Plazey-festival, activiteiten van de bibliotheek, Brussels Stamenei)
 • Het jaarlijkse subsidiedossier voor het ‘Feest van de Vlaamse Gemeenschap’ samenstellen en opvolgen bij de Vlaamse Gemeenschap
 • Bij de organisatie van evenementen veiligheidsdossiers samenstellen in verband met politie, Gewest, Leefmilieu Brussel…
 • Artikels schrijven over de activiteiten en projecten van het Nederlandstalig lokaal  cultuurbeleid voor gemeentekrant Koekelberg News
 • Als waarnemer de Raad van Bestuur van het Gemeenschapscentrum De Platoo en het Beheersorgaan van de Nederlandstalige Bibliotheek Boekelberg ondersteunen
 • Documenten en verslagen (vergaderingen, jaarverslagen zowel voor de gemeente, de Vlaamse Gemeenschapscommissie als voor de vzw Promotie van Koekelberg ) opmaken
 • Zowel beraadslagingen voor het college van burgemeester en schepenenals technische fiches voor de vzw Promotie van Koekelberg opstellen
 • Opmaak begrotingsvoorstellen en opvolgen budget
 • Opmaak mandaten voor de vzw Promotie van Koekelberg bij het ontvangen van facturen
 • Opvolging en controle ontvangen facturen
 • Subsidieaanvragen van de Nederlandstalige culturele kringen en van het gemeenschapscentrum De Platoo opvolgen en indienen bij de gemeenteraad
 • Processen begeleiden die verbonden zijn met de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan
 • Overleg plegen met de Schepen en de verschillende culturele partners
 • De uitvoering van het lokaal cultuurbeleid stimuleren bij de culturele partners

profiel kandidaat

 • Op mondelinge vlak: zich duidelijk kunnen uitdrukken in beide talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vergaderingen leiden, spreken voor een publiek
 • Op schriftelijke vlak  : Spellings- en spraakkunstregels, schrijftechnieken (opmaak dossiers, artikels voor Koekelberg News, beraadslagingen, brieven, technische fiches, nota’s, …), opmaak financiële documenten (mandaten, invorderingsstaten),
 • aanpassingsvermogen
 • goede kennis van het Frans
 • nauwkeurig werken
 • IT-competenties : Word, Outlook, Internet, Intranetmodules

diploma:

Bachelor/graduaat of master/licentie,  bij voorkeur in cultuurwetenschappen of daarop aansluitende studierichtingen(kunstonderwijs of kunstenhogeschool, taal-en letterkunde, sociaal-cultureel werk, enz.)

aanbod

 • contract van bepaalde duur (vanaf 1/5 tot 31/8/2021) en halftime (19 uur ) *
 • Jong en dynamisch team
 • Gevarieerde opdrachten - Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer ( 90 % maandelijks MIVB, DE Lijn abonnement),

*Dit kan gecombineerd worden met een andere halftijdse tewerkstelling als bibliotheekmedewerker voor dezelfde werkgever, de gemeente Koekelberg (zie vacature 239)

wijze van solliciteren

Stuur uw kandidatuur met cv en motivatiebrief naar mr. Olivier Vanderbeek: ovanderbeek@koekelberg.brussels.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in