docent-onderzoeker compositie

Leuven kunsteducatief voltijds

organisatie
LUCA School of Arts
online sinds
08/04/2021
type
vast contract
indiensttreding
vanaf 15 september 2021
reageren voor
16/05/2021

over de organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

www.luca-arts.be/nl/campus-leuven-lemmens

over de functie

De opdracht van de docent bestaat uit het verstrekken van academisch kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten, wetenschappelijk en praktijkgebaseerd artistiek onderzoek en maatschappelijke dienstverlening binnen het domein van de compositie en de muziekschriftuur. Naast de academische taken kan de hogeschool de docent ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

De onderwijsopdracht kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij bachelorpapers en masterscripties.

De onderzoeksopdracht bestaat uit het uitbouwen van een onderzoekscluster geënt op de speerpunten van de campus, specifiek het speerpunt “Co-creation & interaction”. Hiervoor wordt ingezet op het begeleiden van doctoraatstrajecten, postdoc trajecten en het verwerven van externe onderzoeksfinanciering.

Verantwoordelijkheden

 • als onderzoeker actief zijn binnen de speerpunten van de campus, en specifiek binnen het speerpunt “Co-creation & Interaction”
 • begeleiden van doctoraten en postdocs
 • verwerven van externe onderzoeksfinanciering
 • titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen in het domein van de compositie en muziekschriftuur
 • het opnemen van onderwijsopdrachten binnen het domein van de compositie en muziekschriftuur
 • ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding of onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden
 • het begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten
 • aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen

profiel kandidaat

 • in het bezit zijn van een doctoraat in de kunsten
 • beschikken over een sterk onderzoeksdossier, internationale onderzoekservaring is daarbij een belangrijk pluspunt
 • beschikken over leidersactiviteiten en organisatorische vaardigheden
 • sterke didactische vaardigheden
 • aantoonbare relevante ervaring in een lesopdracht in het hoger onderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen: compositie, muzikale uitvoeringspraktijk
 • zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig
 • enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten
 • voldoende kennis van het Nederlands en Engels in regel met de decretale voorwaarden binnen het hoger onderwijs (Codex Hoger Onderwijs art.II.270)
 • loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de hogeschool

aanbod

Wij bieden een aanstelling van onbepaalde duur (100%) in het vacant ambt van docent (barema 528) met ingang van 15/09/2021 waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

wijze van solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Thomas De Baets, opleidingshoofd muziek, of dr. Carl Van Eyndhoven, hoofd onderzoekseenheid Music & Drama.

Solliciteren kan tot en met 16 mei 2021 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA via: CV warehouse

Geïnteresseerden kunnen zich voor meerdere functies kandidaat stellen (ref.: LUCA website / vacatures).

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten op het vlak van onderzoek en onderwijs binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een cv
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een voorselectie op basis van de ingediende dossiers;
 • Een selectiegesprek met de kandidaten tussen 1 en 15 juni

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in