doctor-assistent Informed Performance

Leuven kunsteducatief andere functies deeltijds

organisatie
Lemmensintituut Campus Leuven
online sinds
30/04/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
01/06/2020

over de organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater-en filmmakers, fotografenen ontwerpers.

over de functie

Als doctor–assistent voer je voor 50% een postdoctoraal project uit. Dit project sluit aan bij de speerpunten van de campus: Interaction & Co-creation, Body & Performativity, Informed Performance.
Als doctor-assistent ben je voor 20% actief als lesgever hoofdvak in de afstudeerrichting Instrument/Zang (met een klas van maximaal 5 studenten).
Als doctor-assistent sta je docenten bij en vervul je onder hun leiding onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten.
Als doctor-assistent kan je voor een gedeeltelijke of volledige opdracht administratieve en/of organisatorische taken uitvoeren.

 

Verantwoordelijkheden

 • Actief meewerken aan artistiek onderzoek.
 • Actief zijn binnen het speerpunt Informed Performance: ‘Voortbouwend op de methode(s) en de inzichten van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, trekt de onderzoeker-uitvoerder binnen de ‘informed performance’ de lijn door naar alle (historische en hedendaagse) muziekstijlen en –genres. Hiertoe worden ook nieuwe methodes onderzocht en wordt het (artistieke) experiment in het onderzoek gebracht om uiteindelijk te komen tot authentieke, geïnformeerde uitvoeringen.’
 • Het doceren van hoofdvak instrument (maximaal 5 studenten). Je bent ook (mede) verantwoordelijk voor de (internationale) rekrutering van die studenten.
 • Het actief verbinden van je werk als lesgever en onderzoeker.
 • Het begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van bachelor- en masterproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Ondersteunen van docenten bij onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten.

profiel kandidaat

 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs.
 • Je hebt een plan van aanpak inzake (internationale) rekrutering van studenten hoofdvak instrument.
 • Onderwijservaring binnen hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig.
 • In het bezit zijn van een doctoraat in de kunsten.

aanbod

Wij bieden een aanstelling van bepaalde duur (70%) in het vacant ambt van doctor-assistent (barema 509) eerste periode van drie jaar, verlengbaar met 1 x 3 jaar na positieve evaluatie). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

wijze van solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Carl Van Eyndhoven, hoofd onderzoekseenheid Music & Drama, carl.vaneyndhoven@luca-arts.be.

Solliciteren kan tot en met 1 juni 2020 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via de knop "solliciteer via site werkgever".

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit 

 •  een motivatiebrief;
 • een projectvoorstel: situering t.o.v. het onderzoek en het speerpunt Informed Performance, onderzoeksvraag, aanpak, planning voor drie jaar;
 •  een C.V.;
 •  attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers;
 • Een selectiegesprek met de kandidaten in de week van 8 juni 2020;

De aanstelling gebeurt door het Directiecomité. De datum van indiensttreding is voorzien op 15 september 2020.

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in