doctor-assistent muziek, m.i.v. lesopdracht muziekgeschiedenis

Leuven deeltijds

organisatie
Lemmensintituut Campus Leuven
online sinds
29/04/2021
type
tijdelijk contract
reageren voor
01/06/2021

over de organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

over de functie

Doctor-assistent muziek, m.i.v. lesopdracht muziekgeschiedenis 

(bepaalde duur - 70%)

Opdracht

Als doctor–assistent voer je voor 50% een postdoctoraal project uit. Dit project sluit aan bij de speerpunten van de campus: Interaction & Co-creation, Body & Performativity, of Informed Performance. Als doctor-assistent ben je voor 20% actief als lesgever opleidingsonderdelen muziekgeschiedenis. Als doctor-assistent sta je docenten bij en vervul je onder hun leiding onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten. Als doctor-assistent kan je administratieve en/of organisatorische taken uitvoeren.

Verantwoordelijkheden

 • Actief meewerken aan en/of bijdragen tot het onderzoek in de kunsten.
 • Actief zijn binnen één van de speerpunten van de campus: Interaction & Co-creation, Body & Performativity, of Informed Performance.
 • Het doceren van opleidingsonderdelen muziekgeschiedenis.
 • Het actief verbinden van je werk als lesgever en onderzoeker.
 • Ondersteunen van docenten bij onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten.

profiel kandidaat

 

 • In het bezit zijn van een doctoraat in de kunsten (voorkeur) of in de musicologie.
 • Grondige, aantoonbare kennis van de geschiedenis van de Westerse kunstmuziek.
 • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig.
 • Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Onderwijservaring binnen hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs.
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

Jobgerelateerde competenties

 • Lessen, werkcolleges of practica leiden en kennis of technieken aan studenten aanleren
 • Studenten, professoren, ... informeren over onderwijs- en onderzoeksactiviteiten

aanbod

Wij bieden een aanstelling van bepaalde duur (70%) in het vacant ambt van doctor-assistent (barema 509) eerste periode van drie jaar, verlengbaar met 1 x 3 jaar na positieve evaluatie). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

wijze van solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Carl Van Eyndhoven, hoofd onderzoekseenheid Music & Drama, carl.vaneyndhoven@luca-arts.be.

Solliciteren kan tot en met 1 juni 2021 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief
 • een projectvoorstel: situering van het onderzoek t.a.v. één van de speerpunten
 • onderzoeksvraag, aanpak, planning voor drie jaar
 • een cv
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers;
 • Een selectiegesprek met de kandidaten op 14 juni 2021 in de namiddag.

De aanstelling gebeurt door het Directiecomité. De datum van indiensttreding is voorzien op 15 september 2021.

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

#WeArt

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in