hoofdvakdocent HaFaBra-directie

Antwerpen artistiek deeltijds

organisatie
Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool
online sinds
11/12/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
25/01/2021


over de organisatie

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt, als enige Vlaamse ‘School of Arts’, hogere opleidingen aan in Dans, Drama en Muziek, gekoppeld aan de overeenkomstige Educatieve Masteropleidingen en een overkoepelende onderzoekswerking. Onderwijs, onderzoek en de artistieke praxis worden zowel vanuit een doorgedreven specialisatie als interdisciplinair benaderd en gepositioneerd in een (inter)nationale, grootstedelijke en lokale context.

www.ap-arts.be

over de functie

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Hoofdvakdocent HaFaBra-directie voor het opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

profiel kandidaat

De kandidaat:
- is een artistieke persoonlijkheid, actief als dirigent in HaFaBra met affiniteit voor Harmonie, Fanfare én Brass Band,
- beschikt over recente ervaring op het gebied van orkestdirectie (op niveau superieure/ere-afdeling),
- is bedreven in het schrijven van bewerkingen, arrangementen en transcripties voor Hafabra-ensembles (3 werken toevoegen in het aanvraagdossier),
- is internationaal actief of kan internationale erkenning aantonen,
- koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent, kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier) en heeft ervaring in coaching,
- toont kennis van en inzicht in het internationale professionele werkveld voor HaFaBra,
- hanteert een breed denkkader over HaFaBra en kent de literatuur, organologie, het hedendaags en historisch HaFaBra repertoire
- is vaste dirigent van een orkest op niveau ere-afdeling of superieure afdeling
- beschikt over een uitgebreide discografie als dirigent en/of instrumentalist
- heeft orkestervaring als vast lid van een orkest
- denkt oplossingsgericht en is een teamspeler
- geeft blijk van een grote bevlogenheid die hij/zij kan overgedragen op de studenten en stelt de student daarbij centraal, laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen,
- is flexibel en geëngageerd,
- is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten. Onderzoekscompetenties strekken tot aanbeveling,
- heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via uitvoeringsgericht onderzoek
- heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking.

De kandidaat
- woont of werkt in België of is bereid om te wonen en te werken in België.
- heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven
- is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van het pedagogisch project
- is loyaal ten overstaan van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen
- heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis, niveau C1,
- beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler. Bewijsdocumenten dienen mee gestuurd te worden in het aanvraagdossier.
- voor internationale kandidaten: beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Deze dient mee gestuurd te worden in het aanvraagdossier.

aanbod

Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten zal het loon proportioneel berekend worden.

wijze van solliciteren

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier (zie vacaturebericht) per mail aan te leveren voor 24 januari 2021 om 23u59u op yannicke.belis@ap.be.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in