pedagogisch stafmedewerker Podiumkunsten

Roeselare kunsteducatief voltijds

organisatie
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert
online sinds
25/06/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
16/08/2020

over de functie

Heb je sterke affiniteit met onderwijs? Wil je graag meewerken aan het inhoudelijke beleid van onze stedelijke academie voor podiumkunsten? Kan jij makkelijk overweg met wetgeving? Ben je goed in het vatten van didactische en pedagogische processen? Ben je empathisch, teamgericht en heb je goede people skills?

Dan ben jij misschien wel de medewerker die we zoeken.

 

Wat is jouw kerntaak?

Als pedagogisch stafmedewerker Podiumkunsten in de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) Roeselare ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid.

 • Je analyseert, beoordeelt en begeleidt samen met de directeur de inhoudelijke, didactische en pedagogische processen binnen de academie. Je brengt deze in kaart, evalueert deze en doet voorstellen ter verbetering;
 • Je speelt een rol bij aanwerving, aanvangsbegeleiding, coaching en evaluatie van leerkrachten;
 • Je deelt je inzichten, geeft input en kennis door en ondersteunt de directeur bij de inhoudelijke werking van de academie voor podiumkunsten;
 • Je staat mee in voor de implementering van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs en de daaraan gekoppelde leerplannen;
 • Je werkt actief mee aan het bestendigen en verbeteren van kwalitatief onderwijs binnen de academie in de geest van het artistiek pedagogisch project;
 • Je participeert actief aan werkoverleg en onderhoudt een goed contact met alle medewerkers van de academie;
 • Je bouwt mee aan een positief imago van de academie, zowel intern als extern. Je vertegenwoordigt daarbij ook de academie.

Met wie werk je samen?

 • Je maakt deel uit van het directieteam en de schoolraad.
 • Je werkt samen met de administratie en de leerkrachten van STAP en je hebt contact met de stedelijke diensten
 • Je hebt contact met leerlingen en ouders.
 • Je rapporteert aan de directeur van STAP.

Het directieteam

Het directieteam bestaat uit de directeur, het hoofd administratie, de ICT assistent en de 2 stafmedewerkers.

Elk kan zelfstandig en autonoom werken, maar tegelijkertijd is ons team zeer vaak in overleg. Op die manier ontstaan gedragen beslissingen. Hierbij zijn ondernemingszin, creativiteit, resultaatsgerichtheid en kritische zin onmisbaar.

Voor deze functie van pedagogisch stafmedewerker verwachten we iemand die graag werkt met mensen en tegelijkertijd het beleid eerder vanuit artistiek-pedagogisch oogpunt (in het kader van de vigerende wetgeving) benadert. Expertise opbouwen en ten dienste stellen van de organisatie is daarbij onmisbaar.

Anderzijds vinden we het belangrijk dat deze pedagogische stafmedewerker een hart voor het onderwijs in de (podium)kunsten heeft en in deze inspirerende omgeving graag met kunstenaars samenwerkt.

profiel kandidaat

 

 • Je bent een ploegspeler die ook individueel kan werken en verantwoordelijkheid durft opnemen.
 • Je werkt proactief binnen de toegekende verantwoordelijkheden.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid en een sterk empathisch vermogen.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal. Je beschikt daarvoor over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve en onderbouwde oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je speelt snel, flexibel, kritisch en met veel goesting in op veranderende omstandigheden.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk en kan flexibel om met je urenpakket. Je bent stressbestendig.
 • Je kan goed overweg met mainstream ICT-toepassingen.
 • Je hebt affiniteit met een academie voor podiumkunsten.
 • Je hebt kennis van de onderwijswetgeving, in het bijzonder het decreet deeltijds kunstonderwijs en het decreet rechtspositie voor het deeltijds kunstonderwijs.
 • Je beschikt over een vereist diploma voor tewerkstelling in het deeltijds kunstonderwijs, specifiek voor het domein muziek, in combinatie met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Jobgerelateerde competenties

 • Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van de onderwijsinstelling
 • Exposities, concerten, audities, uitwisselingen, … met externe deelnemers organiseren
 • Opleidingsacties bij medewerkers leiden
 • Examens organiseren (planning voor de bezetting van lokalen, onthaal van kandidaten, materieel, ...)
 • De kwaliteit van het onderwijs bewaken
 • Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
 • Het aangeboden onderwijs controleren
  De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren
 • De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team

aanbod

 • Een aanstelling in onderwijs van 20/20 Hoger Secundair met een mogelijkheid tot vaste benoeming, omgezet in een 38 uren werkweek.
 • Laptop en smartphone met abonnement.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Een verlofstelsel dat het onderwijs volgt (met uitzondering van de zomervakantie, waarin 3 weken gewerkt wordt).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.

wijze van solliciteren

Via e-mail: evelyne.duyck@staproeselare.be

Contact: Mevr. Evelyne Duyck

 

Hoe ziet het selectieproces er uit?

- Kandidatuur en preselectie

 Je bezorgt je cv en een motivatiebrief ten laatste op 16 augustus 2020. 

 De eerste selectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. De kandidaten waarvan hun profiel de beste aansluiting heeft bij de functie worden verder weerhouden.

Indien je kandidatuur geselecteerd wordt, ontvang je een opdracht op vrijdag 21 augustus 2020 om 9.00u. De uitwerking van deze opdracht, bezorg je uiterlijk op 21 augustus  2020 vóór middernacht. (specificaties volgen bij de uitnodiging tot deze proef)

- Schriftelijke selectie 

Na de online opdracht worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd naar de schriftelijke proef die plaats vindt op 4 september 2020.

Voor deze schriftelijke proef word je verwacht om 15.00 uur in STAP Roeselare, Meenseheirweg 20, 8800 Roeselare. Deze proef zal duren tot 18.00.

Aansluitend op de schriftelijke proef, zullen daarna de jurygesprekken doorgaan. Je houdt best de volledige avond vrij.

Meer info m.b.t. de functie, het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:
Evelyne Duyck, stafmedewerker STAP
evelyne.duyck@staproeselare.be

Solliciteren kan enkel door te mailen naar evelyne.duyck@staproeselare.be

Je mailt jouw cv, motivatiebrief en eventueel diploma naar dit e-mailadres ten laatste op 16 augustus 2020.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

 

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 16 augustus 2020

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in