praktijkassistent muziekeducatie (breed artistiek profiel)

Leuven kunsteducatief deeltijds

organisatie
LUCA School of Arts
online sinds
08/04/2021
type
tijdelijk contract
indiensttreding
vanaf 15 september 2021
reageren voor
16/05/2021

over de organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

www.luca-arts.be/nl/campus-leuven-lemmens

over de functie

Als praktijkassistent muziekeducatie sta je docenten bij en bied je onder hun leiding hoofdzakelijk praktijkgebonden onderwijs aan. Het assisterend personeel kan ten belope van een gedeeltelijke of volledige opdracht belast worden met administratieve en/of organisatorische taken.

Verantwoordelijkheden :

Als praktijkassistent sta je in voor onderwijsondersteuning voor de volgende opleidingsonderdelen:

 • Samenspel/improvisatie en de leerlijn instrumentale vorming in de afstudeerrichting muziekpedagogie
 • Vakdidactiek Creatie en Instrument/zang in de Educatieve master Muziek en podiumkunsten
 • de praktijkcomponent (stage) van de Educatieve master Muziek en podiumkunsten

profiel kandidaat

 • houder van een masterdiploma Muziek (of gelijkgesteld)
 • houder van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (lerarenopleiding)
 • artistieke excellentie in muzikale creatie: compositie, arrangement, improvisatie
 • brede affiniteit met de inhoudelijke en pedagogische aspecten van het uitvoeren van muziek. Het bespelen van meerdere instrumenten en/of een brede oriëntatie in muzikale genres strekt tot aanbeveling
 • sterke didactische vaardigheden
 • aantoonbare ervaring in het secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs
 • aantoonbare relevante ervaring in een lesopdracht in het hoger onderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen: muziek, muziekpedagogie, lerarenopleiding, onderwijskunde
 • voldoende kennis van het Nederlands en Engels in regel met de decretale voorwaarden binnen het hoger onderwijs (Codex Hoger Onderwijs art.II.270)
 • bereidheid om te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise
 • collegiale ingesteldheid en goede teammedewerker
 • loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de hogeschool

aanbod

Wij bieden een statutaire aanstelling van bepaalde duur (60%) in het ambt van praktijkassistent (barema 502)miv 15/09/2021 tot en met 14/09/2022. De aanstelling is hernieuwbaar op basis van een positieve evaluatie. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

wijze van solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek.

Solliciteren kan tot en met 16 mei 2021 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse

Geïnteresseerden kunnen zich voor meerdere functies kandidaat stellen (ref.: LUCA website / vacatures).

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een cv
 • een artistiek portfolio dat het brede artistieke profiel kan illustreren (maximaal 2 pagina’s geschreven toelichting en maximaal 5 bijlagen, voorkeur voor verwijzing naar online beschikbare website, gegevens of opnames)
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een voorselectie op basis van de ingediende dossiers;
 • Een selectiegesprek met de kandidaten tussen 1 en 15 juni

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in