publiekswerker stadsfestival "Paradise"

Kortrijk publiekswerking voltijds

organisatie
Stadsbestuur Kortrijk
online sinds
23/07/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
16/08/2020

over de organisatie

PARADISE Kortrijk 21 is een stadsfestival met hedendaagse kunst, op diverse binnen- en buitenlocaties in Kortrijk. Het gaat om een interactief kunstproject in de publieke ruimte. Net als het vorige stadsfestival ‘PLAY – KORTRIJK’ in 2018, zal het een parcours creëren voor burgers en bezoekers doorheen de hele stad, inclusief binnen- en buiteninstallaties en -tentoonstellingslocaties.
PARADISE wil onze relatie met de wereld waarin we leven gaan bekijken vanuit een utopische visie. Hoe bouwen we aan een betere wereld? We dromen allemaal van een paradijselijk leven, maar hoe bekomen we dit? Wat betekent dit voor ieder van ons? Hedendaagse kunstenaars zullen deze vraag ontleden vanuit een sociaal, ecologisch, architecturaal of technologisch standpunt.
PARADISE belicht via creatieve ingrepen het potentieel van stedelijke metamorfosen. PARADISE Kortrijk 21 wordt voorzien van 19 juni 2021 tot en met 24 oktober 2021.
Als publiekswerker bouw je de publieks- en educatieve werking van PARADISE uit. Je werkt samen met organisaties en je programmeert activiteiten die het publiek begeleiden.

www.kortrijk.be/vacatures

over de functie

Je ontwikkelt en coördineert publieksprojecten op maat van de verschillende doelgroepen en werkt hiervoor samen met de curatoren, de productieleider en de communicatieverantwoordelijke.
Je brengt de inhoud van de tentoonstelling over naar een zo breed mogelijk publiek.
Je zoekt hiertoe interessante partnerships met organisaties, scholen en kunstenaars.
Je gaat actief op zoek naar nieuwe doelgroepen, je zoekt naar samenwerkingen over de grenzen van genres, disciplines en sectoren heen.
Je maakt een duidelijke begroting voor elk project en helpt proactief zoeken naar inkomsten via subsidies, sponsoring of coproducties met partners.
Je bent verantwoordelijk voor de exploitatie van de tentoonstelling en stuurt het team jobstudenten, vrijwilligers en mediatoren aan. Je wordt hierbij bijgestaan door een logistiek medewerker.
Je streeft ernaar om binnen het project PARADISE verschillende gemeenschappen en doelgroepen over generaties en sociale lagen heen maximaal te laten participeren.
Je geeft input voor het ontwikkelen van een programmatie en waakt steeds mee over een participatieve reflex binnen de gehele werking van Musea Kortrijk.

profiel kandidaat

  • Je hebt voeling met de culturele sector en je hebt kennis van en toont interesse voor hedendaagse kunst
  • Je bent vertrouwd met de werking en de kerntaken van een museum in het algemeen
  • Je kent de functie en de betekenis van musea voor een doelgroep, erfgoedgemeenschap, …
  • Je hebt inzicht in de kwaliteitskenmerken van (participatieve) erfgoedtrajecten en –projecten.
  • Je hebt inzicht in de verschillende vormen van participatie en weet die in de praktijk om te zetten, te evalueren en bij te sturen.
  • Je hebt affiniteit met musea en beeldende kunst.
  • Je hebt een creatief brein en slaagt erin om soms complexe inhouden over te brengen naar een breed publiek en speciale doelgroepen.
  • Je hebt ervaring in het werken met verschillende doelgroepen.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

Werving: Bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 en kennis van hedendaagse kunst

SELECTIEPROCEDURE:

Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
Deel 2: Schriftelijke proef (online thuisopdracht) - Kandidaten krijgen op 18 augustus 2020 de thuisopdracht, via mail, doorgestuurd en krijgen tijd tot en met zondag 23 augustus 2020 om 23u59 om ons de case terug te bezorgen via mail.
De kandidaten moeten min. 60/100 behalen op toegelaten te worden tot de uitgebreide mondelinge proef (eliminerend)
Deel 3: Uitgebreide mondelinge proef – Vooropgestelde data 27 augustus 2020 en/of 28 augustus 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
Toelichting thuisopdracht
Motivatie
Toetsing van de competentievereisten en de kennis van de hedendaagse kunst
Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld

Kandidaten moeten min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure.

aanbod

een contract van bepaalde duur op B1-B3 niveau (periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021)
maaltijdcheques van 6 euro
gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar
gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
gratis aansluiting bij GSD-V
flexibel uurrooster
naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

wijze van solliciteren

Inschrijven kan tot en met zondag 16 augustus 2020, enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/re...

Reageren voor: 16/08/2020

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in