theatertechnicus (m/v/x)

Ternat logistiek voltijds

organisatie
Lokaal bestuur Ternat
online sinds
10/09/2020
type
vast contract
reageren voor
27/09/2020

over de organisatie

De Ploter is een cultuurcentrum dat zich bevindt in de gemeente Ternat. Het is een van de oudste cultuurcentra in Vlaams-Brabant. Cultuurcentrum De Ploter heeft jaarlijks een uitgebreid aanbod aan evenementen.

over de functie

Belangrijkste kerntaken:

- opbouw, afbraak en bediening van de gewenste technische infrastructuur, rekening houdend met alle vereisten wat betreft technische en artistieke kwaliteit en veiligheidsnormen;

- opstellen van technisch geluids- en lichtplannen;

- opbouw en afbraak van decor, belichting en geleid;

- opvolgen van contacten met programmatoren, gezelschappen en eventuele andere derden ivm de technische veristen van voorstellingen/projecten;

- correct gebruik, onderhoud en verzorging van de theatertechnische en andere infrastructuur en apparatuur;

- verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden;

- zorgzaam omspringen met, correct gebruiken van, en melden van eventuele defecten aan materiaal, gereedschap of machines;

- onderhouden en schoonmaken van werkplaatsen, materialen, voertuigen en machines;

- treffen van veiligheidsmaatregelenen en naleven van de veiligheidsnormen

profiel kandidaat

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor er wordt gesolliciteerd (het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.

- De burgerlijke en politieke rechten genieten

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966-

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk (de lichamelijke geschiktheid wordt vastgelegd door de geneeskundige dienst waarbij de gemeente is aangesloten)

- Wettelijke verblijfplaats in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt

- Houder zijn van een diploma secundair onderwijs. Ervaring in de sector is een pluspunt!

aanbod

- Een aantrekkelijk loon op nivea C1-C3: min. bruto € 1.965,88/maand - max. bruto € 2.756,58/maand;

- Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt voor een maximum van 10 jaar in aanmerking genomen;

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, sociale voordelenkaart, tweede pensioenpijler, eindejaarspremie;

- Een glijdend uurrooster, dus mooie balans tussen werk en privé;

- Ruime (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden

wijze van solliciteren

Mail je CV, motivatiebrief, kopie van je diploma en recent uittreksel uit het strafregister naar sollicitatie@ternat.be, en dit voor 27 september 2020!

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in