de nieuwe spelers

waar kan je nog terecht met vragen?

andere dienstverleners

Naast ons heb je nog enkele andere organisaties die je verder kunnen helpen met je vragen. Hier een kort overzicht.

Om je te informeren over bepaalde aspecten van werken in de podiumkunstensector, kan je terecht bij volgende steunpunten:

Kunstenpunt is het aanspreekpunt voor alle vragen van professionals en beleidsmakers over de kunsten in Vlaanderen en Brussel. De organisatie steunt de ontwikkeling van kunstenaars en kunstenorganisaties via onder meer kennisdeling en praktijkondersteuning. 

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. Waar cultuur, bedrijfseconomie en de wet elkaar kruisen, ontstaan veel vragen. Met al die vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren kan je bij hen terecht voor eerstelijnsadvies. Daarnaast organiseren ze tal van opleidingen over deze thema's.

VI.BE zet zich in voor muzikanten en dj’s uit pop, rock, dance en aanverwante genres. Of je nu je eerste snaren spant, je eerste nummers aan elkaar mixt of op het punt staat een platencontract te tekenen: VI.BE steunt je over de hele lijn. 

Flanders DC is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Ze ondersteunen creatieve ondernemers bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. In de praktijk legt Flanders DC momenteel vooral de klemtoon op fashion en design.

 

Om je te informeren over je rechten of om hen te steunen in het verdedigen van jouw belangen kan je ook terecht bij de vakbonden van onze sector:

ACOD Cultuur: de socialistische vakbond voor kunstenaars, technici en cultuurwerkers uit de kunstenwereld, de media en het ruimere sociaal-culturele veld. Zowel bedienden, arbeiders, flexwerkers of werkzoekenden kunnen bij ACOD Cultuur terecht.

ACLVB: de liberale vakbond. pc 304 behoort bij hen tot "Non-profit en onderwijs", sectoren die voor hun werking hoofdzakelijk afhangen van overheidssubsidies. 

ACV Puls is de christelijke vakbond voor iedereen die in de podiumkunsten en muziek actief is én de vakbond voor kunstenaars. Zij verenigen cultuurwerkers om samen op te komen voor een kwaliteitsvolle verbetering van de werkomstandigheden en voor een eerlijk loon voor het harde werk. Hun werking voor de culturele sector bundelen ze op www.cultuurvakbond.be.

 

Zit je met een schuldproblematiek? 

De sociale partners van pc 304 hebben een samenwerkingsakkoord met MyTrustO afgesloten. MyTrustO is bedoeld voor mensen die schulden hebben, maar voor wie het onmogelijk is om deze onmiddellijk te betalen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. En de schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten betaalt de dossierkosten. 

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in