welzijn

mentale gezondheid

mentale gezondheid

De voorbije jaren hebben een grote impact gehad op de sector. Onzekere professionele perspectieven voor de werknemers en de organisaties hebben veel veerkracht gevraagd. Vragen over hoe het nu duurzaam verder kan en nieuwe uitdagingen dringen zich op. Sta jij ook wel eens stil bij jouw mentale gezondheid?

Mentale gezondheid lijkt sinds corona meer dan ooit een belangrijk onderwerp binnen de sector van de podiumkunsten en muziek. Nu de alles weer op volle toeren draait, is het een thema dat onze aandacht blijft verdienen. Met onderstaande initiatieven willen we een antwoord bieden op de behoeftes van medewerkers en artiesten in de sector. 

We hebben de laatste jaren verschillende initiatieven ontwikkeld.
Met WeListen boden we laagdrempelige luistergesprekken aan. WeMeet bracht medewerkers uit de podiumkunsten samen om uit te wisselen rond bepaalde thema's zoals ouderschap, veerkracht, grenzen, edm. Deze projecten zijn afgerond.

Momenteel kan je bij ons terecht voor:

  • WeSupport: aanvullende financiële steun bij psychologische hulp
  • WeInform: informatie die je wegwijs maakt in psychologische ondersteuning

Wij zetten deze initiatieven rond mentale gezondheid verder, momenteel zeker tot eind 2024.
Sinds mei 2022 werken wij ook nauw samen met LIVE2020 voor financiële steun voor psychologische hulp.

ENGLISH

Mental health has seemed more important than ever since the corona crisis and there is no exception for the performing arts and music sector. Now that everything is back in full swing, it is an issue that continues to deserve our attention. Through a number of initiatives, we aim to address those needs for all workers and artists in the sector. 

Over the years we developed several initiatives.
With WeListen we offered accessible listening conversations. WeMeet brought together employees from the performing arts to exchange ideas about certain themes such as parenting, resilience, boundaries, etc. These projects have been completed.

Currently you can contact us for:

  • WeSupport: additional financial support for psychological assistance
  • WeInform: information guiding you towards further psychological support

We continue these mental health initiatives, at least until the end of 2024.
Since May 2022, we also collaborate with LIVE2020 for financial support for psychological help.

If you would like more information, do not hesitate to contact us.

FRANCAIS

La santé mentale semble plus importante que jamais, d'autant plus dans le secteur des arts du spectacle et de la musique. Maintenant que le secteur à repris son plein élan la santé mentale continue à mériter notre attention. Grâce à un certain nombre d'initiatives, nous visons à répondre aux besoins de l'ensemble du personnel et des artistes du secteur. 

Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre certaines initiatives. 
Avec WeListen, nous avons proposé des conversations d'écoute accessibles. WeMeet, à réuni des employés des arts de la scène pour échanger sur certaines thématiques comme la parentalité, la résilience, les limites, etc. Ces projets sont terminés.

Actuellement vous pouvez nous contacter pour:

  • WeSupport: soutien financier complémentaire en cas de besoin d’une aide psychologique
  • WeInform: fourniture d’informations pour vous aider à trouver un soutien psychologique  

Nous poursuivons ces initiatives en matière de santé mentale, au moins jusqu'à la fin de 2024.
Depuis mai 2022, nous collaborons également avec LIVE2020 pour un soutien financier pour une aide psychologique.

N' hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus d'information.

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in