sectoraal opleidingskrediet

In onze sector voorzien wij een opleidingskrediet voor het volgen van opleidingen. Ontdek hieronder of jij in aanmerking komt voor dit jaarlijkse opleidingskrediet van €600 en hoe je dit kan inzetten.

Wie heeft recht op het opleidingskrediet?

Gebruik je jaarlijks opleidingskrediet van 600 euro als je tot één van deze groepen behoort:

 • werknemers van PC 304
 • studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit PC 304
 • flexwerkers die in 2022, 2023 of 2024 minstens 10 dagen rechtstreeks* tewerkgesteld zijn geweest in de sector (PC 304) en op het moment van de opleiding werkzoekend zijn.

(*) rechtstreekse tewerkstelling betekent dat je dmv van een arbeidscontract met een werkgever te werk bent gesteld. Je komt dus niet in aanmerking als je werkt via interimkantoren, een derde betaler, een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK), via een onkostenvergoeding zoals een KVR of als zelfstandige. Studenten komen enkel in aanmerking als ze stage lopen bij een werkgever binnen PC 304.

Voor welke opleidingen kan ik dit krediet gebruiken?

Je kan het opleidingskrediet inzetten voor opleidingen van Sociaal Fonds Podiumkunsten, én opleidingen van andere organisaties, ook in het buitenland. Er is één voorwaarde: de gekozen opleiding moet bijdragen aan je professionele ontwikkeling in onze sector.

Het krediet is niet bruikbaar voor:

 • individuele therapieën (psychotherapie, kinesitherapie, …)
 • coachingstrajecten (individueel of collectief)
 • sessies ter ondersteuning van de fysieke en mentale gezondheid (fitness, yoga, pilates, meditatie, sofrologie of mindfulness)
 • (privé)lessen waar geen publiek aanbod over te vinden is
 • opleidingen voor het behalen van rijbewijs type AM, A of B

Hoe vraag ik dit krediet aan?

 • Voor opleidingen van Sociaal Fonds Podiumkunsten kan je je rechtstreeks inschrijven via onze website. De kostprijs wordt dan automatisch verrekend met je beschikbare saldo.
 • Bij opleidingen van andere organisaties betaalt je werkgever zelf de opleiding en bezorgt die ons binnen 2 maanden een aanwezigheidsattest en factuur, zodat wij de terugbetaling in orde kunnen brengen. De attesten en facturen mogen naar opleidingspremies@podiumkunsten.be gestuurd worden.
 • Tijdelijke medewerkers: als je op het moment van de opleiding niet bent tewerkgesteld en je hebt 10 dagen in rechtstreeks dienstverband voor een werkgever uit pc 304 gewerkt, dan kan je de aanvraag zelf indienen via dit invulformulier

Toepassingsvoorwaarden

 • Voor buitenlandse en/of meerdaagse opleidingen komen we enkel tussen in de opleidingskost, niet in eventuele verblijfs- of transportkosten.
 • De teller van het opleidingskrediet wordt op 1 januari terug op nul gezet. Het overblijvend krediet wordt niet overgedragen.
 • We reserveren een jaarlijks budget om het opleidingskrediet te financieren. Zodra dit budget opgebruikt is, kunnen we niet meer ingaan op nieuwe aanvragen. Doe je aanvraag dus vooraleer de opleiding start. Zo ben je zeker dat er nog voldoende krediet beschikbaar is. 

Vraag dus tijdig je opleidingssteun aan, liefst voordat je aan de opleiding start.

Indien je als tijdelijke medewerker op de dag van de opleiding niet in dienst bent en  geen uitkering krijgt, kunnen we je ook een loon uitbetalen. Die verloning is beperkt tot een maximum van vijf opleidingsdagen per jaar.

Jaarlijks maximum

Per organisatie geldt er een jaarlijks maximum van 7.500 euro. Lees hier het volledig reglement voor sectorale premies of laat het aan je werkgever lezen. 

Als het beschikbare totaalbudget voor de opleidingskredieten volledig benut is in de loop van het jaar, zijn er geen nieuwe aanvragen meer mogelijk. Doe daarom jouw aanvraag vooraleer de opleiding de start. Zo voorkom je onaangename verrassingen.

marjolein

Heb je vragen over het opleidingskrediet?

Wil je een premieaanvraag indienen? Of de stand van je krediet kennen? Neem contact op met Marjolein.

opleidingspremies@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in