inclusief werken

werken aan diversiteit

Waarom zet ik in op diversiteit in mijn organisatie? Wie kan mij daarbij helpen?

inclusief werken brengt op

Organisaties die inclusief werken, zijn succesvoller dan degene die er weinig oog voor hebben. Dat is al meermaals vastgesteld. Ze werven gemakkelijker toptalenten aan. Hun medewerkers zijn meer tevreden en ze zijn klantgerichter. Kortom, ze halen betere resultaten. 

En toch stellen we vast dat niet elke groep op de arbeidsmarkt evenredig in onze sector aanwezig is. Of het nu gaat om mensen met een migratieachtergrond, met een arbeidsbeperking of oudere medewerkers. 

  • Uit de Herkomstmonitor van 2015 bleek dat 82,9% van de medewerkers (en hun ouders) in pc 304 de Belgische nationaliteit had en dat 17,1% (of minstens één van hun ouders) een buitenlandse herkomst had, waarvan 10,6% een Europese en 6,5% een niet-Europese. Voor de gehele Vlaamse arbeidsmarkt was dit respectievelijk 7,1% en 6,9%. We weten uit onze eigen gegevens dat niet-Belgen (eerste generatie) hoofdzakelijk bij de artiesten te vinden zijn. In 2016 had 24,9% van de niet-Belgische artiesten een Europese nationaliteit, 7,1% een niet-Europese. Bij de andere medewerkers was dat respectievelijk 7,9% en 2,0%. Het aandeel niet-artistieke medewerkers met een niet-Europese herkomst is dus heel wat lager dan hun algemene aanwezigheid op de arbeidsmarkt.

    Nationaliteit is natuurlijk maar één aspect. De vraag is vooral in welke mate andere culturele referentiekaders een plaats krijgen in de artistieke werking van een organisatie. 

  • Cijfergegevens over het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking in onze sector hebben we jammer genoeg niet. De streefcijfers van de Vlaamse en federale overheid geven wel een indicatie over waar we naar toe moeten. Zij willen 3% medewerkers met een arbeidsbeperking of chronische ziekte.     
  • Uit onze arbeidsmonitor weten we dat het aandeel oudere werknemers ondervertegenwoordigd is. In Vlaanderen is 43,15% van de mensen actief op de arbeidsmarkt ouder dan 45 jaar. In onze sector is dit slechts 28,4%.   

Veel organisaties uit onze sector zijn gefinancierd met publieke middelen. De maatschappij, vertegenwoordigd door haar politici, verwacht hiervoor een return. Aandacht voor diversiteit is daar één item in. Voor subsidies in het Kunstendecreet is maatschappelijke en culturele diversiteit bijvoorbeeld één van de criteria waarop op beoordeeld wordt. 

Ook belangenorganisaties van kansen- of minderheidsgroepen vragen dit expliciet. Zo pleit het Minderhedenforum ervoor dat gesubsidieerde organisaties verplicht zouden moeten worden om een diversiteitsplan in te dienen en daarin ook duidelijke streefcijfers op te nemen. 

Maar uiteraard loont het niet enkel voor gesubsidieerde instellingen om in te zetten op diversiteit. "Diversiteit" is al enkele jaren het ankerwoord in het Vlaamse arbeidsmarktbeleidDit betekent dat er ook heel wat financiële ondersteuning bestaat voor organisaties die willen werken aan inclusie. Je vindt deze terug bij de verschillende kansengroepen in het menu links. 

Door een spiegel te zijn van de samenleving vermijd je bewustzijnsvernauwing in je bedrijf of organisatie. Zeker in de culturele sector moet dit principe als vanzelfsprekend worden beschouwd.

 

inspiratie en informatie

Laat je inspireren door organisaties die reeds stappen hebben gezet en hun ervaringen willen delen. Onze collegagroep HR is daar het platform bij uitstek voor. 

Wil je graag actie ondernemen en diversiteit in het DNA van je organisatie verweven? In 2023 lanceren we (e)quality in arts, een begeleidingsplatform op maat van de sector. 

Voor heel wat kansengroepen geven wij éénmalige tewerkstellingspremies van maximaal 1.000 euro indien je ze aanwerft.  

Daarnaast zijn er enkele andere organisaties en websites waar je inspiratie kan opdoen of contacten kan terugvinden van organisaties die je kunnen bijstaan. 

  • Op www.talentontwikkelaar.be vind je een overzicht van alle beschikbare tools en ondersteunende organisaties 
  • GTB Vlaanderen en FeGOB ondersteunen organisaties om mensen met een arbeidshandicap of –beperking aan te werven en te integreren
  • Het kenniscentrum Duurzaam Ondernemen van de Vlaamse Overheid kan een start- en ontmoetingsplaats zijn voor iedereen met een interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Diversiteit is één van de thema’s waarover zij informeren. 
shari legbedje
Heb je vragen over dit onderwerp?
Contacteer onze collega.
Shari Legbedje
shari@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in