inclusief werken

cao non-discriminatie

In onze sector geldt een non-discriminatie cao waarop je het diversiteitsbeleid in je organisatie kan stoelen.

In oktober 2020 ondertekenden de sociale partners van onze sector een nieuwe cao non-discriminatie. Dit is een update van de bestaande cao non-discriminatiecode (2005) met verbeteringen op verschillende vlakken:

 • Het onderwerp en toepassing is breder en concreter omschreven: alle vormen van discriminatie (racisme, seksisme, …) komen aan bod. De ethiek en de non-discriminerende houding wordt niet enkel uitgedragen naar het personeel toe, maar ook naar alle derden: studenten, partners, leveranciers, publiek en anderen.
 • Het opzet is actiever. Deze collectieve overeenkomst beoogt een normerend kader en geeft een aanzet om daadwerkelijk werk maken van sectorale actieplannen.
 • De nieuwe overeenkomst wil ook de diversiteit van de artistieke functies stimuleren, niet enkel de niet-artistieke.
 • De nieuwe cao wil werk maken van een gelijke behandeling bij aanwerving.
 • In de actieplannen zal aandacht zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zodat nieuwe werknemers van diverse achtergrond ook kunnen doorstromen naar de hogere functies.

Meer info over de nieuwe cao.

De CAO is een start om sectorale actieplannen op touw te zetten.

Bovendien schept een nieuwe aanvulling op het sectorconvenant een kader waarin wij onze werking rond non-discriminatie en inclusie verder kunnen uitrollen. 


 

  UNIA
  Kom je in aanraking met discriminatie en kan je het niet melden bij een vertrouwenspersoon of preventieadviseur, wend je tot het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen voor discriminatie omwille van je geslacht of tot Unia voor alle andere vormen van discriminatie  

  Steenstraat 29 / bus 10
  1000 Brussel

  +32-(0)2-201 30 03
  sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

  e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

  schrijf je in