inclusief werken

mensen ouder dan 50 jaar

Hoe ga je bewust om met leeftijd in je organisatie en waar kan je steun krijgen?

wat is leeftijdsbewust personeelsbeleid?

Een leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid heeft als doel werknemers uit alle leeftijdsgroepen vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden gedurende de hele loopbaan. Het is erop gericht om, met waardering voor ieders mogelijkheden, het beste in alle medewerkers naar boven te halen. Dit begint op het moment dat de werknemer in dienst treedt en eindigt wanneer hij de organisatie verlaat.

Uit onze arbeidsmarktmonitor weten we dat oudere medewerkers ondervertegenwoordigd zijn in de sector. Het werken aan een goede werkbeleving in een organisatie is volgens ons een belangrijke factor waardoor medewerkers gedurende een hele loopbaan in de sector willen blijven.  
 

begeleiding voor werkgevers

jobcoaching: een nieuwe medewerker ouder dan 50 jaar? Dan kan je bij VDAB beroep doen op een gratis jobcoach die je werknemer begeleidt op de werkvloer. Hij helpt hem om zich in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen, goed te functioneren binnen het team... Jobcoaching start tot één jaar na de aanwerving en duurt maximaal zes maanden. Je bepaalt zelf met welke frequentie de jobcoaching plaatsvindt. Op jobentaalcoaching.be kan je een jobcoach zoeken in jouw buurt.


financiële ondersteuningsmaatregelen

Bij ons kan je een tewerkstellingspremie van maximaal 1.000 euro aanvragen indien je een werkzoekende ouder dan 45 jaar aanwerft. 

Ben je gevestigd in Vlaanderen en werf je een 55-plusser aan of heb je al een 55-plusser in dienst? Dan heb je mogelijk recht op een RSZ-korting voor je medewerker zolang hij of zij bij jou aan de slag blijft. De korting hangt af van de leeftijd van je medewerker en van hoelang hij of zij al bij jou in dienst is.

 • was je medewerker het afgelopen jaar al in dienst bij je?
  • dan krijg je gedurende de rest van zijn tewerkstelling een RSZ-korting van:
   • 600 euro als je medewerker jonger is dan 60, of
   • 1.150 euro als je medewerker 60 jaar is of ouder.
 • heb je je medewerker pas aangeworven?
  • dan krijg je gedurende twee jaar een hogere RSZ-korting. Namelijk een RSZ-korting van:
   • 1.150 euro als je medewerker jonger is dan 60, of
   • 1.500 euro als je medewerker 60 jaar is of ouder.
  • na deze twee jaar, krijg je de gewone RSZ-korting gedurende de rest van zijn tewerkstelling. 

Misschien zijn je ervaren medewerkers ook goede mentoren voor stagiairs? Denk er aan dat je hiervoor ook een bijkomende RSZ korting kan krijgen. Het basisverminderingsbedrag is 800 euro per kwartaal. Onze opleiding "werkplekcoach" is een erkende mentoropleiding. 

Voor organisaties gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de ondersteuning anders.

 • de RSZ korting bedraagt 1.000 euro per kwartaal voor medewerkers ouder dan 57 jaar.
 • voor mentoren ontvang je een premie van 1.750 euro per mentor, maar enkel voor de begeleiding van leerlingen in duaal leren

 

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in