inclusief werken

mensen met een arbeidsbeperking

Waar kunnen werkgevers begeleiding, advies krijgen bij het engageren van iemand met een arbeidshandicap of met gezondheidsproblemen?

definitie arbeidsbeperking

VDAB beslist of een beperking erkend wordt als arbeidsbeperking. Er bestaan twee soorten arbeidsbeperking:

 • een arbeidshandicap
  • dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard.
  • hierdoor zou het kunnen dat je aanpassingen nodig hebt om je job goed te kunnen uitoefenen.
  • enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, een spierziekte, het chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie...
 • een psychosociale problematiek (of meervoudige problematiek):
  • dit betekent dat je psychosociale problemen hebt.
  • hierdoor zou het kunnen dat je aanpassingen nodig hebt om je job goed te kunnen uitoefenen.
  • enkele voorbeelden: je bent langdurig werkloos, je hebt een verslavingsverleden, je mag het huis niet uit van je partner, je dreigt dakloos te worden, je hebt zware financiële problemen...
    

begeleiding voor werkgevers

 • jobcoaching: Een gratis jobcoach begeleidt je werknemer op de werkvloer. Hij helpt hem of haar om zich in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen, goed te functioneren binnen het team... Jobcoaching start tot één jaar na de aanwerving en duurt maximaal zes maanden. Je bepaalt zelf met welke frequentie de jobcoaching plaatsvindt. Op jobentaalcoaching.be kan je een jobcoach zoeken in jouw buurt.
 • GTB: GTB is een gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en - begeleiding. Ze kunnen je helpen met vragen over de aanwerving en de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem:
 • Brailleliga: de Brailleliga gaat samen met jou op zoek naar oplossingen voor blinde of slechtziende werknemers of kandidaat-werknemers. 


financiële ondersteuning voor werkgevers

Bij ons kan je een tewerkstellingspremie van maximaal 1.000 euro aanvragen indien je iemand met een arbeidsbeperking aanwerft. 

Werkgevers gevestigd in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen beroep doen op volgende financiële ondersteuningen:

 • Via een Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding (GIBO) kan je samen met VDAB een werkzoekende met een arbeidshandicap opleiden op de werkvloer. Een GIBO is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding (IBO) en is specifiek bedoeld voor personen met een arbeidshandicap. Een GIBO duurt maximum 52 weken en je hoeft als werkgever niet zelf de productiviteitspremie te betalen zoals bij een gewone IBO. VDAB betaalt die in jouw plaats.
 • Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP). Als je als natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt of een van je medewerkers krijgt een arbeidshandicap, dan kan je een premie krijgen die kan oplopen tot 40% van het loon verhoogd met de gewone RSZ-bijdragen in de eerste 5 kwartalen. Daarna daalt het geleidelijk naar 20%.
 • Tegemoetkoming arbeidspostaanpassing: Moet je een arbeidspost aanpassen voor een werknemer? Dan kan je hier een vergoeding voor krijgen. Dit kan voor zover 
  • de aanpassing niet courant is
  • noodzakelijk om het werk te kunnen blijven doen 
  • de kosten ervan in verhouding zijn met de gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid

Werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen beroep doen op Service PHARE, indien het gaat om een Franstalige medewerker. Zij bieden volgende ondersteuning

 • le contrat d'adaptation professionelle
 • la prime d'insertion: voor contracten langer dan 3 maanden is er een tussenkomst van 50% van het brutoloon. Bij contracten korter dan 3 maanden is het maximum 30%  
 • la prime de tutorat: een premie van maximum 250 euro per maand om de medewerker met een arbeidshandicap te begeleiden 
 • la prime de sensibilisation: een premie om te sensibiliseren in de organisatie en de collega's te vormen over hoe ze moeten omgaan met de arbeidshandicap
 • l'adaption du post de travail

 


 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in