inclusief werken

jongeren kansen geven

Geef ook jongeren die geen diploma hoger onderwijs behaald hebben kansen in jouw organisatie

Jongeren opleiden in jouw organisatie is sowieso een goede HR strategie. Op die manier leer je hen de stiel aan, op maat van jouw organisatie, en, wie weet, werf je hem of haar erna wel aan. Het erkent bovendien de expertise van je medewerkers die hen begeleiden. De verschillende mogelijkheden om jongeren op te leiden, lichten we hier toe. Voor jongeren die geen diploma hoger onderwijs hebben behaald, zijn er enkele specifieke ondersteuningsmaatregelen. 
 

begeleiding voor werkgevers

jobcoaching: een nieuwe medewerker zonder diploma van het secundair onderwijs? Dan kan je bij VDAB beroep doen op een gratis jobcoach die je werknemer begeleidt op de werkvloer. Hij helpt hem om zich in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen, goed te functioneren binnen het team... Jobcoaching start tot één jaar na de aanwerving en duurt maximaal zes maanden. Je bepaalt zelf met welke frequentie de jobcoaching plaatsvindt. Op jobentaalcoaching.be kan je een jobcoach zoeken in jouw buurt.


financiële ondersteuningsmaatregelen

Bij ons kan je een tewerkstellingspremie van maximaal 1.000 euro aanvragen indien je kortgeschoolden, uitkeringsgerechtigde jongeren (-26 jaar) of pas afgestudeerde artiesten (-26 jaar) aanwerft.  

Ben je gevestigd in Vlaanderen en werf je een werknemer aan die jonger is dan 25 en geen diploma hoger onderwijs heeft? Dan kan je een RSZ-korting krijgen voor hem.

Om in aanmerking te komen voor de RSZ-korting, moet je jonge medewerker aan vier voorwaarden beantwoorden.

 • hij of zij trad op 1 juli 2016 bij jou in dienst of daarna.
 • hij of zij was jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal dat je hem in dienst nam.   
 • hij of zij is laaggeschoold of middengeschoold.
  • laaggeschoold betekent dat hij of zij geen diploma secundair onderwijs heeft 
  • middengeschoold betekent dat hij of zij hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft 
 • hij of zij heeft zich geregistreerd voor Mijn loopbaan.
 • hij of zij verdient niet meer dan een bepaald bedrag.
  • concreet mag zijn refertekwartaalloon:
   • gedurende de eerste 4 kwartalen niet hoger zijn dan 7.500 euro, en
   • gedurende de volgende 4 kwartalen niet hoger zijn dan 8.100 euro. 
  • het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.

Voor een laaggeschoolde jongere krijg je gedurende 2 jaar een RSZ-korting van maximaal 1.150 euro. Voor een middengeschoolde jongere krijg je gedurende 2 jaar een RSZ-korting van maximaal 1.000 euro.

Ook voor jongeren die in een systeem van alternerend leren zitten (DBSO, Leertijd of Duaal leren) kan je een vermindering krijgen van 1.000 euro per kwartaal zolang de leerovereenkomst loopt.  

 

Ben je gevestigd in Brussel en werf je een Brusselse laaggeschoolde jongere (geen diploma secundair onderwijs en jonger dan 30 jaar) aan voor minstens 6 maanden? Dan kan je beroep doen op de activa.brussels-uitkering. Je kan deze uitkering van het nettoloon van je werknemer aftrekken, het andere deel wordt door zijn uitbetalingsinstelling uitgekeerd.

De uitkering bedraagt:

 • 350 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden;
 • 800 euro per maand gedurende de volgende 12 maanden;
 • 350 euro per maand gedurende de volgende 12 maanden.

Je kan daarbovenop tot maximum 5.000 euro tussenkomst krijgen indien je medewerker nog een opleiding dient te volgen. Deze opleiding dient wel erkend te zijn voor Betaald Educatief Verlof.   

Ook voor jongeren die in een systeem van alternerend leren zitten is er een ondersteuning. Er is een jaarlijkse premie van 500 euro tijdens de eerste twee jaar en 750 euro tijdens het 3e jaar voor Brusselse werkgevers die een jongere tussen 15 en 18 aanneemt voor minimum 4 maanden.

Meer weten? Neem contact met de Werkgeverslijn van Actiris 

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in