podium ColoredSwan

werkbeleving

bevraging 2022

Eindelijk kunnen we terug het beste van onszelf laten zien op het podium. Maar hoe gaat het met onze medewerkers? Hoe beleven ze hun werk en werkomgeving?

Tijdens het voorjaar 2022 organiseerden we in samenwerking met preventiedienst Attentia een grootschalige bevraging naar de werkbeleving van de medewerkers in de podiumkunsten- en muzieksector.

opzet: een vertrekpunt bieden voor een risicoanalyse psycho-sociale aspecten 

Sinds de wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 in voege trad, zijn alle organisaties in de sector podiumkunsten en muziek verplicht om een analyse op te maken van de risico’s voor het psychosociaal welzijn van hun werknemers.

Psycho-sociale aspecten vormen een van de 7 domeinen binnen de welzijnswetgeving. Deze risico-analyse en het actieplan dat eruit voorvloeit maakt deel uit van dit ruimer kader.

Opzet is het in kaart brengen van stress- en motivatiebronnen die liggen in de zogenaamd 5 A's: Arbeidsinhoud, -voorwaarden, -verhoudingen, omstandigheden en organisatie. Die kunnen leiden tot of beschermen tegen stressgerelateerde problemen, grensoverschrijdend gedrag, geweld en pesterijen.

Eind 2016 lanceerden we een eerste editie van dergelijke analyse op sectorniveau. In 2022 organiseerden we dus een vervolg.

Alle werkgevers uit pc 304 werden opgeroepen om hieraan deel te nemen, gesubsidieerd of niet. 96 organisaties meldden zich aan. In mei vulden 1060 medewerkers (vaste werknemers en regelmatige flexwerkers) en 158 occasionele flexwerkers de bevraging in. 
*Als flexwerker beschouwen we iedereen die op een tijdelijke basis aan de slag is, zowel werknemers, uitzendkrachten als zelfstandigen.

De resultaten werden anoniem verwerkt in een sectorrapport. Deelnemende organisaties konden ook een rapport op maat bestellen.

De risico-analyse vormt de aanzet van een actieplan rond preventie van psycho-sociale risico's.

na de bevraging: het actieplan

Wij gebruiken de globale resultaten om de situatie in de sector beter in kaart te brengen, om van daaruit onze dienstverlening te optimaliseren en waar nodig uit te breiden.

De resultaten vormen voor organisaties de basis voor een eigen actieplan, om te werken aan wat minder goed loopt én om optimaal in te zetten op de sterke punten. Je moet immers niet enkel de risico’s verminderen, maar ook de veerkracht van je medewerkers behouden. Deze tandem is cruciaal in de preventie van psycho-sociale risico's.

 

Christa Criel
Wil je graag meer info over deze bevraging?
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in