actieplan voor organisaties en sector

actieplan voor organisaties en sector

Welke acties rond werkbeleving kan je ondernemen binnen jouw organisatie? Waar zet Podiumkunsten op in om de sector te ondersteunen? Hoe zetten we als sector samen in op een positieve werkbeleving van medewerkers?

Wat leren we uit het sectorrapport?

  • herstelnood is een pijnpunt, maar kan je daaraan werken?

Om de herstelnood te verbeteren is er één prioritair actiepunt, namelijk werktempo. Van waar komt die ervaring precies? Heeft men teveel werk? En/of ligt het achterliggend aan het manier waarop het werk georganiseerd is?

Rechtstreeks op het werktempo zelf werken is vaak een uitdaging (maar ook niet onmogelijk). Achterliggend kan op de arbeidsorganisatie gewerkt worden. Onduidelijke processen, overlegprocedures, mandaten of verantwoordelijkheden; mensen die niet beschikken over de juiste tools en vaardigheden, … kunnen ook voor een verhoogde werkdruk zorgen, en rolconflicten in de hand werken, eveneens een stressfactor.

  • hoe kan je engagement en werkplezier hoog houden?

Hier is vaardigheidsbenutting een prioritaire sleutel: de ervaren leermogelijkheden, het gevoel dat het werk mogelijkheden biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling, uitdagend werk. Dit kan door medewerkers te stimuleren om opleidingen te volgen, in te zetten op competentiemanagement, te focussen op talenten, jobrotatie, … . Ook arbeidsorganisatie en werktempo komen hier terug, als hefbomen voor engagement en plezier.

Aanvullend zijn loopbaanmogelijkheden, appreciatie verloning en work-life balance belangrijk. Daarnaast is het aangewezen om blijven in te zetten op aspecten die al goed scoren, bv transformationeel leiderschap, welzijnsklimaat, afwisseling en sociale steun van collega’s. 

 

Hoe kan je hiermee nu concreet aan de slag als organisatie en waar zetten wij op in?

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in