werkbeleving

bevraging flexwerkers

In 2016 organiseerden we een eerste bevraging rond de werkbeleving van medewerkers in de sector. In het voorjaar van 2022 werd dit onderzoek herhaald. In 2019 deden we een aparte bevraging, specifiek gericht op de werkbeleving van flexwerkers in de podiumkunsten- en muzieksector.

Wij beschouwen als flexwerkers alle professionele medewerkers die tijdelijk geëngageerd worden, in wat voor statuut dan ook. Het gaat om werknemers, maar evengoed om zelfstandigen of uitzendkrachten. Deze groep heeft specifieke behoeftes in de preventie van stress en burnout. Die noden brachten we in kaart door middel van een specifieke bevraging. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met externe preventiedienst Liantis, en in nauw overleg met een werkgroep van flexwerkers.

Omwille van covid werd het tussentijds verslag niet afgewerkt en we kwamen we niet toe aan een presentatie van de resultaten.

Bij het verwerken van de bevraging van 2022 trachtten we de input van de bevraging van 2019 mee te nemen. Hoewel de context enigszins gedateerd is en we sterk vermoeden dat de resultaten niet helemaal actueel zijn - flexwerkers werden en worden vaak extra zwaar geïmpacteerd in moeilijke omstandigheden - vinden we het toch zinvol het rapport alsnog te delen. Je kan het tussentijds verslag (in het Engels) hier downloaden.

490 flexwerkers vulden de volledige vragenlijst in (451 NL en 39 ENG), waarvan 60% artiesten en 17% technici. Ook in deze vragenlijst (zoals in de bevragingen van 2016 en 2022) werd  gepeild naar een aantal welzijnsindicatoren (hoe voelen mensen zich?) en een aantal werkaspecten (wat heeft daarop een invloed?). Per onderdeel werd gevraagd naar belang, tevredenheid, positieve en negatieve ervaringen en concrete acties of initiatieven die het betreffende aspect zouden kunnen bevorderen. Er werd vooral gewerkt met open vragen.

Algemeen liggen de resultaten in lijn met wat we leren uit de bevraging van 2022. Deelnemers scoren ook hier hoog op engagement, maar kampen met een hoge herstelnood. Arbeidsorganisatie en -omstandigheden zijn bronnen van stress, arbeidsinhoud compenseert dit, tot op zekere hoogte.

De afgelopen jaren werden reeds een aantal initiatieven uitgerold die in lijn liggen met de suggesties van de deelnemers:

We zullen bekijken of en hoe we in de toekomst ook andere pijnpunten en suggesties kunnen meenemen of aanvullende initiatieven kunnen nemen. In het tussentijds rapport zijn hiervoor alvast nog een aantal concrete voorstellen te vinden.

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met christa@podiumkunsten.be.

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in