cellospeler

pensioen

wanneer op pensioen?

Op welke leeftijd ga ik op pensioen, op vervroegd pensioen of met SWT?

De wettelijke pensioenleeftijd is momenteel 65 jaar. Deze wordt verhoogd tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030

Wil je jezelf oriënteren over de wettelijke pensioenregeling in België? Start dan op de website van de Federale Pensioendienst. Onder ‘een burger helpen’ vind je antwoorden op vragen rond de praktische regeling van je pensioen. Via de login op MyPension kan je je eigen pensioendossier raadplegen.


Er zijn twee mogelijkheden om vroeger te stoppen met werken dan op de wettelijke pensioenleeftijd: 

Wie voor de wettelijke pensioenleeftijd op rust wil, kan 'vervroegd pensioen' overwegen. De minimumleeftijd om in 2018 met vervroegd pensioen te gaan, is 63 jaar met een loopbaan van 41 jaar. Heb je een loopbaan van 43 jaar, dan kan je op je 60ste met vervroegd pensioen, bij 42 jaar op je 61ste. Vanaf 2019 komt er één jaar extra bij de loopbaanvoorwaarde. Alle informatie over het vervroegd pensioen vind je hier. Opgelet, op vervroegd pensioen gaan, heeft een invloed je pensioenbedrag!  

Daarnaast heb je het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)‘, vroeger ook brugpensioen genoemd. Dit voorziet dat werknemers van een zekere leeftijd die worden ontslagen, recht hebben op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) verschuldigd door de vroegere werkgever. Er zijn twee cao's over afgesloten. De eerste maakt het mogelijk om met SWT te gaan vanaf 62 jaar, de andere vanaf je 59ste, maar met een loopbaan van 40 jaar. Beide cao's gelden maar tot eind 2018. Als je zelf graag van dit stelsel gebruik wil maken, ga je in gesprek met je werkgever. Het is namelijk geen recht. Opgelet: je blijft tijdens die periode in de meeste gevallen werkzoekende, waardoor je dezelfde rechten en verplichtingen hebt als alle andere werkzoekenden. 

 

bron: cao 04/12/2017 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar: 144379 (link naar document op www.werk.belgie.be)
bron: cao 17/01/2018 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar: 144470 (link naar document op www.werk.belgie.be)

 

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in