muzikanten in Bozar

pensioen

aanvullende premie voor kunstenaars

Wanneer heb ik als kunstenaar recht op een aanvullende premie en wat moet ik hiervoor doen?

Naast het sectoraal aanvullend pensioen bestaat er voor kunstenaars een extra, aanvullende premie. Deze premie wordt bijkomend gestort op je individuele rekening van het sectoraal aanvullend pensioen. De Vlaamse overheid financiert deze premie.

 

wie heeft er recht op?

Het geldt voor kunstenaars:

  • aangegeven bij de RSZ met werknemerscode 46 of 47
  • én tewerkgesteld bij structureel gesubsidieerde organisaties binnen pc 304

 

hoeveel bedraagt het en hoe wordt het berekend?

De berekening van de aanvullende premie is gebaseerd op het verdiende brutoloon in de betreffende periode en varieert naargelang de leeftijd: hoe ouder, hoe hoger de premie naar verhouding zal zijn. 

Voor de prestaties in 2016 werd 451.000 euro verdeeld voor 2.499 kunstenaars.

De aanvullende premie is terug te vinden op de jaarlijkse fiche die Ethias aan elke begunstigde van het reguliere sectorale pensioen verstuurt.
 

wat moet ik ervoor doen?

Niets eigenlijk. Wij krijgen automatisch alle nodige gegevens door. Ben je kunstenaar en lever je artistieke prestaties? Zorg er dan wel voor dat je werkgever je prestaties ook op die manier doorgeeft aan het sociaal secretariaat onder werknemerscode 46 of 47. Zoniet zullen deze niet in aanmerking komen voor de berekening van de aanvullende premie. 
 

bron: cao 03/12/2008 - invoering aanvullende premie voor kunstenaars: 91037 

 

Maarten Bresseleers
Heb je nog vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in