norma joossens

pensioen

Fonds Norma Joossens

Je kan als acteur van pensioengerechtigde leeftijd steun vragen van Fonds Norma Joossens als je niet over voldoende financiële middelen beschikt om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Het Fonds Norma Joossens werd opgericht in 2011 en is actief sinds het overlijden van de stichtster in 2013, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioen- gerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Dit fonds steunt twee initiatieven, via dewelke je je aanvraag kan indienen:

  • De Acteurspenning (Nederlandstalig) voor gepensioneerde acteurs of actrices die een dringende behoefte aan financiële ondersteuning hebben. Ze bieden vooral steun in de medische sfeer, of wat betreft basisbehoeften.
  • L’ Union des Artistes du Spectacle (Franstalig) streeft ernaar om de solidariteitsbanden tussen de vele acteurs te versterken. Ze staat hen ook bij met financiële, juridische en morele hulp. Het Fonds Norma Joossens heeft L’Union des Artistes du Spectacle een financiële steun van 15.000 € toegekend waardoor de UAS haar sociaal werk kan verder zetten voor die acteurs en actrices die het nodig hebben of die op pensioengerechtigde leeftijd, en ondanks een leven gewijd aan de kunst, niet altijd kunnen genieten van een fatsoenlijk pensioen.

 

doelgroep:

  • acteurs/actrices die in België wonen en die aangesloten zijn bij een Belgische professionele beroepsorganisatie zoals
  • leeftijd: de aanvrager is 55+ of jonger indien door medische problemen het beroep van acteur/actrice niet meer kan uitgevoerd worden.

praktisch

Acteurspenning.be en Union des Artistes de Spectacle organiseert de toekenning van de steun. Dus ga naar één van deze websites voor meer info.

maximum jaarlijks bedrag per dossier : 2.000 euro

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in