illustratie van elektriciteit
 • technisch-artistiek

BA4/BA5

In de reglementering rond veiligheid voor wie werkt met elektrische installaties wordt bepaald dat de werkgever adequate preventiemaatregelen moet nemen om te zorgen voor een doeltreffende bescherming van zijn werknemers.

Dit houdt in dat de werkgever een risicoanalyse over zijn installatie maakt en op basis van de resultaten een aangepaste opleiding aan de werknemer geeft. Zo verwerft de werknemer de juiste competenties om te werken op de elektrische installatie van het bedrijf. De werkgever deelt schriftelijk mee aan de werknemer voor welke delen van de installatie en gerelateerde werkzaamheden hij bevoegd is. Men spreekt in dit kader van BA4 voor 'gewaarschuwde' en BA5 voor 'vakbekwame' werknemers.

De aangeboden opleiding* kan zowel tot een BA4 als tot een BA5 attest leiden, uitgereikt door de werkgever. Het is ook deze werkgever die zelf bepaalt welk attest hij precies toekent. Er wordt daarbij rekening met gehouden met eerder verworven kennis, ervaring en leidinggevende competenties van de betrokken werknemer. De werkgever kan overigens de bevoegdheden die op het document vermeld worden aan de persoon aanpassen: de ene BA4 of BA5 hoeft niet dezelfde bevoegdheden te krijgen als de andere, zelfs niet binnen dezelfde ploeg op dezelfde werkplek.

In het kader van de cursus kunnen ook een aantal voorbeeldattesten beschikbaar worden gesteld voor de werkgever.

*door de werkgever

Doelgroep

De cursus richt zich in de eerste plaats naar podiumtechnici die in praktijk met elektriciteit werken. Er wordt geen uitgebreide voorkennis verwacht, maar de deelnemers dienen wel al een paar minimale basisnoties over elektriciteit te hebben (spanning, stroom, weerstand, vermogen, …).

Doel

Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgen de deelnemers een degelijke theoretische basis inzake werken met elektriciteit, aangepast aan de theaterpraktijk. De deelnemers frissen hun kennis elektriciteit en wetgeving op, leren veilig werken en hulp bieden bij een ongeval met elektriciteit. Ze leren risico’s beter inschatten en gevaren vermijden, en om te gaan met de grenzen van hun eigen bevoegdheden en competenties. Bedoeling van deze opleiding is niet om volleerde installateurs af te leveren.

Op de derde (halve) dag leggen de deelnemers een test af.

Programma

Basisprincipes, gevaren, & veiligheidsvoorzieningen

 • Statuut en bevoegdheden van een BA4 en BA5
 • Voornaamste bronnen van regelgeving en normering ivm elektriciteit
 • Opfrissing basisprincipes, oa. driefasen.
 • Gevaren van elektriciteit: overstroom, overspanning, gevaar voor elektrische schokken.
 • Beveiliging tegen overstroom (soorten zekeringen en automaten, doorsnede van geleiders)
 • Veilig schakelen van grotere stromen. Scheiders, vermogensschakelaars etc..
 • Beveiliging tegen elektrische schokken (aardingssystemen, differentieelschakelaars, diverse netstelsels: TT, TN, IT, & beschermingsgraden en isolatieklassen)
 • Veilig metingen uitvoeren
 • Keuring van elektrische installaties
 • Eerste hulp bij elektrische schok

Eindtest

Het examen is schriftelijk en/of praktisch. Let op: hoogspanning maakt geen deel uit van deze cursus. 

noot: Deze cursus en/of de eindtest geeft geen rechtstreeks BA4/BA5 attest, deze wordt enkel toegekend door de werkgever. De werkgever kan in zijn beoordeling wel het resultaat van deze eindtest laten meetellen.

Recht op opleidingskrediet

opleiding

locatie

regio Antwerpen

nog te bepalen

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten


prijs € 195,00

Recht op opleidingskredietinschrijven

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in